Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Zgierskiej jest na ukończeniu. Udało się tu wprowadzić integrację z ulicami poprzecznymi zaślepionymi dla samochodów, a otworzonymi dla rowerów

Wzdłuż ulicy Zgierskiej powstała nowa droga dla rowerów. Łączy ona rondo Biłyka na Radogoszczu ze skrzyżowaniem z ul. Pojezierską i istniejącymi tu dwiema rowerówkami. Jednak na całej długości jest kilka mniejszych uliczek, które były dotychczas zaślepione. Dzięki podpowiedziom członków społecznego zespołu konsultacyjnego oraz naszym, a chęci ZDiTu do ich wysłuchania, udało się osiągnąć ciekawy efekt. 

Dojazd do ulicy Piotrowiczowej - korzystać z niej moga jedynie rowery.

Kolejne podłączenie z ulica poprzeczna - tutaj ul. Jana.

Na ul. Kniaziewicza będzie taki dogodny wjazd.

Kolejne na tej rowerówce podłączenie z poprzeczna ulica tylko dla rowerów - Czereśniowa.

Przejazd przez ul. Zgierska na wysokości mauzoleum.

{hb}