Droga dla rowerów wzdłuż ul. Zgierskiej miała być gotowa półtora miesiąca temu. Są już znaki nakazujące korzystania z niej, ale sama droga nie jest jeszcze gotowa

W zacienionych miejscach zdecydowano się na wymalowanie białej linii przy krawężniku.Pierwotnie rowerówka ta miała być oddana do użytku na przełomie czerwca i lipca. Jednak zwiększono jej zakres o brakujący odcinek pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Pojezierską a ul. Kniaziewicza i przedłużono termin o miesiąc. Ostatecznie droga miała być gotowa 7 sierpnia 2014, jednak nadal są na niej braki. 

Znaki pionowe i poziome mogą wprowadzać w błąd wszystkich
- kierowców dając im do zrozumienia, że rowerzyści muszą (znaki nakazu) korzystać z pobliskiej drogi dla rowerów,
- rowerzystów których te znaki obligują do jazdy do nieskończonej rowerówce,
- strużów prawa, którym może przyjść do głowy karanie rowerzystów za jazdę po nieskończonej rowerówce.

Jednak sama droga dla rowerów nie jest jeszcze ukończona 
Na skrzyżowaniu z ul. Pojezierską brakuje dwumetrowego fragmentu przejazdu dla rowerów, znajdującego się pomiędzy jezdniami. Sygnalizacja świetlna także nie działa. 
Na skrzyżowaniu z ul. Kniaziewicza brakuje ostatniej warstwy asfaltu, zaś na przejeździe przez torowisko brakuje wierzchniej warstwy asfaltu. 
Na skrzyżowaniu z ul. Św. Teresy brakuje wymalowania przejazdu dla rowerów (znaki pionowe już stoją). 
Na skrzyżowaniu z ul. Liściastą przejazd jest wymalowany, ale sygnalizacja świetlna nie działa. 
Podobnie nie działają światła na przejeździe przy placu Pamięci Narodowej przy radogoskim mauzoleum. 
Przejazd przez skrzyżowanie z ul. Truskawkową właściwie nie istnieje: krawężniki wysokości kilkunastu centymetrów a pomiędzy nimi brak nawierzchni asfaltowej. 
Na rondzie Biłyka brakuje działającej sygnalizacji zarówno na przejeździe przez ul. Zgierską jak i Sikorskiego. 

Skrzyżowanie z ul. Pojezierską

Przejazd przez ul. Zgierską przy skrzyżowaniu z ul. Kniaziewicza

Nie jest jeszcze gotowy przejazd przez torowisko.

Przy ul. Kniaziewicza nie ukończono jeszcze wylewać asfalt.

Skrzyżowanie z ul. Św. Teresy zyskało nawierzchnię. Miejmy nadzieję że w końcu powstanie możliwość jazdy na wprost.

Malowniczy krajobraz rowerówki obok stawów przy parku Julianowskim.

Przy placu Pamięci Narodowej obok mauzoleum radogoskiego powstał przejazd dla rowerów.

Gotowe przejazdy na skrzyżowaniu z ul. Sikorskiego.

Przejazdy już wymalowane na czerwono. Sygnalizacja jeszcze nie działa.