Trwająca od sierpnia 2018 roku budowa chyba ma się już ku końcowi. Zlokalizowany przy ul. Zachodniej park maszynowy i składowisko surowców, właśnie przeszedł do historii. Czy doczekamy się końca?

Brakujący budowany odcinek znajduje się pomiędzy ul. Stefana a rozwidleniem ul. Zgierskiej i Zachodniej. Skrzyżowanie ze Stefana  chyba czeka już tylko na ostateczną warstwę asfaltu i namalowanie znaków poziomych. ZgierskaStefana1807

Kierując się w stronę południową (do centrum) wszystko jest niemal gotowa na finalną warstwę asfaltu i malowanie. 

ZgierskaBank1807

Gotowe są już wyjazdy z bram i chodniki. 

ZgierskaInsytut1807

Na wysokości dawnego Urzędu Stanu Cywilnego widoczne jest falowanie na wjazdach. Niemniej wykonane prawidłowo przez co nie będą odczuwalne podczas jazdy rowerem. 

ZgierskaUSC1807

Na wysokości ABC i skrzyżowania z ul. Goplańską już niemal wszystko gotowe.

ZgierskaABC1807

Przy aptece brakuje jeszcze finalnej warstwy asfaltu. Tutaj zaszły największe zmiany - przypomnijmy, że kiedyś były tu 4 pasy ruchu, teraz są 3 i dzięki temu miejsce na drogę dla rowerów i nowy chodnik. 

ZgierskaApteka1807

Dojeżdżamy do skrzyżowania z ul. Dolną. Jak już informowaliśmy, Zarząd Inwestycji Miejskich nie dostarczył zgód od PGE na wykonanie tego przejazdu. 
ZgierskaDolna1807

A chodzi o ten mały kawałek tuż za skrzyżowanie! Gdyż tu za torowiskiem jest już wszystko przygotowane na wylanie warstwy bitumicznej. 
ZgierskaTagowisko1807

W miejscu budowanej drogi dla rowerów wcześniej stało kilka stojaków na rowery. Ale widać jest zapotrzebowanie a będzie jeszcze większe. Zwróciliśmy się do ZDiT o relakację stojaków tuż obok. 

ZgierskaStojaki1807

Warstwa asfaltowa dociągnięta jest już do niemal samego przejazdu i przejścia na drugą stronę Zgierskiej przy Targowisku. 

ZgierskaAsfalt1807

Przejazd dla rowerów przez rozwidlenie Zgierskiej. Skorzystają także piesi którym przy okazji zbudowano nowy chodnik wraz z przejściem przez jezdnię. 

ZgierskaZachodniaAsfalt1007

Na placu przy Zachodniej od początku budowy drogi istniał plac na którym gromadzone były maszyny i surowce do budowy drogi dla rowerów. Prowadził do niego wjazd przerywający ciągłość drogi i chodnika. Jego likwidacja zwiastuje rychły koniec budowy! 

ZachodniaWyjazd 1807

W miejsce przy jezdni wsadzono już nowe drzew, jest już podłoże pod asfalt drogi dla rowerów oraz chodnik. Czyżby koniec budowy zbiegło się z terminem Tour de Pologne 2020?
ZachodniaWyjazd1807

{hb}