W siedzibie Zarządu Dróg i Transportu otwarto oferty chętnych do wybudowania dróg rowerowych wzdłuż ul. Zgierskiej oraz wzdłuż ul. Żeromskiego i al. Politechniki

W dniu 29 listopada 2013 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa dróg rowerowych w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Łodzi.” Do godziny 10:00 złożonych zostało 7 ofert przez wykonawców. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający (ZDiT) podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 9.002.589,15 zł brutto w tym: dla części 1 – 6.468.210,18 zł dla części 2 – 2.534.378,97 zł 

Numer

oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena ofertowa brutto [PLN]

ul. Żeromskiego i al. Politechniki

ul. Zgierska (od al. Sikorskiego do ul. Biegańskiego)

1

„ASDROG” s.c. Zakład Drogowo-Budowlany ul. Spalska 112, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

4.348.238,44

1.748.603,25

2

Przedsiębiorstwo drogowe LAMBDAR Sp. z o.o. ul. Dostawcza 6, 93-231 Łódź

3.486.822,39

1.455.421,49

3

EUROVIA Polska S.A. Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce

3.882.799,01

1.645.901,51

4

STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

3.929.611,77

1.651.444,49

5

SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

3.651.143,69

Brak oferty

6

KRAL Sp. z o.o. ul. Skłodowskiej Curie 12/14, 90-505 Łódź

3.384.909,98

1.563.328,76

7

Przedsiębiorstwo UNIDRO S.A. ul. Dostawcza 10, 93-231 Łódź

4.083.660,27

Brak oferty

Niezależnie od tego, którą ofertę wybierze ZDiT już teraz widać, że są oszczędności! Oznacza to, że juz teraz ZDiT powinien ogłaszać kolejne przetargi na kolejne odcinki dróg dla rowerów w Łodzi!

{hb}
{foto:commons}