Droga dla rowerów na Radogoszcz jest budowana już na całym odcinku - prace trwają także pomiędzy ul. Pojezierską z ul. Kniaziewicza

Dotychczas budowa drogi dla rowerów obejmowała odcinek pomiędzy ul. Kniaziewicza z rondem Biłyka (al. Włókniarzy). Brakowało jednak odcinka łączącego nowobudowanej rowerówki z istniejącą siecią - odcinka pomiędzy ul. Kniaziewicza z ul. Pojezierską. Ale udało się! ZDiT ogłosił przetarg uzupełniający i prace już trwają. 
Na niektórych odcinkach pojawiły się już warstwy asfaltu!

Skrzyżowanie z ul. Pojezierską

Trwają prace podziemne.

Markery w śladzie przyszłej drogi dla rowerów.

Droga dla rowerów ominie brzozy

Droga dla rowerów nie będzie tu przebiegać bezpośrednio przy jezdni.

Przed skrzyżowaniem z ul. Kniaziewicza - podziemna infrastruktura już zakopana.

Przyszły przejazd przez skrzyżowanie z ul. Kniaziewicza.

Pomiędzy Kniaziewicza z Św. Teresy niebawem wkopywać będą krawężniki.

Pojawiają się krawężniki obok przyszłego chodnika

Widać już dokładnie przebieg rowerówki.

Niestety, wystające rury to nie przyszłe oświetlenie tej drogi.

Tu już zamontowano krawężniki.

Na wysokości przystanku pojawił się już asfalt! Dopiero pierwsza warstwa.

Jest już pierwsza warstwa asfaltu... nie ma jeszcze zbudowanego chodnika.

Do czasu wybudowania chodnika, piesi chodzą po asfalcie.

Nowa siatka ogrodzenia - droga dla rowerów pójdzie przez byłe prywatne tereny.

Pomiędzy ul. Czereśniową a ul. Truskawkową wybudowano chodnik. TAK chodnik. Brakuje punktów do teleportacji.

Przed skrzyżowaniem z ul. Turzycową

Urokliwy przebieg... niestety po zmroku będzie ciemno.

W oddali rondo Biłyka. Dalej już osiedla Radogoszcz Zachód i Wschód.

Kolejny fragment z pierwszą warstwą asfaltową.

{hb}