Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Zakładowej na odcinku od ul. Hetmańskiej do ul. Gajcego. Na pewnym odcinku ma pojawić się także infrastruktura rowerowa

"Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Zakładowej na odcinku od ul. Hetmańskiej do ul. Gajcego" ma obejmować opracowanie projektów budowlanych, technicznych, wykonawczych, oraz branżowych, uzyskanie niezbędnych warunków, decyzji, uzgodnień oraz pozwoleń, umożliwiających realizację zadania i wykonanie robót. Podstawą do opracowania są przygotowane przez Miejską Pracownię Urbanistyczną założenia. 

ZakladowaMPUa

ZakladowaMPUlegenda

Pierwszy odcinek od ul. Hetmańskiej do...

ZakladowaMPU1

... ul. Łokietkówny ma być separowana droga dla rowerów.

ZakladowaMPU2

ZakladowaMPUb

Dalej po południowej stronie ma być ciąg pieszo-rowerowy. 

ZakladowaMPU3

ZakladowaMPUc

ZakladowaMPU4

Aż po skrzyżowanie z al. Józefiaka. 
ZakladowaMPU5

Dalej na wschód w kierunku Andrzejowa nie przewidziano separkowanej trasy dla rowerzystów. 

ZakladowaWybor