Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Zagajnikowej i ul. Spornej, weszła w ostatni etap. Jest już asfalt i znaki na większości rowerówki. Pozostaje wykończenie

Oto fotorelacja pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Inflancką a ul. Wojska Polskiego 

Północny odcinek rowerówki już niemal gotowy

Niby chodnik gotowy a piesi jakby bardziej woleli łazić po asfalcie.

Gotowe rowerówka i chodnik.

Ciągłość nawierzchni rowerówki została zachowana!

Trwa montaż chodników.

Trochę to niezrozumiałe: to nadal plac budowy i droga dla rowerów nie jest ukończona, a tymczasem znaki nakazują jechać.

Prace jeszcze trwać będą

Dzięki odzyskaniu jednego pasa ruchu znalazło się miejsce na parking dla samochodów.

Ciekawe jaka nawierzchnię będzie miał ten przejazd dla rowerów?

Trwa budowa przejazdu przez uliczkę wyjazdowa

Nieco zawiły przebieg drogi dla rowerów

Zachodnia droga dla rowerów wzdłuż ul. Spornej.

Skrzyżowanie z ul. Wojska Polskiego

{foto:ML}