Według zapowiedzi urzędu, to właśnie ta droga dla rowerów powstanie w pierwszej kolejności. Zostanie wyremontowany istniejący fragment oraz zostanie zbudowana nowa droga po przeciwnej stronie jezdni

Większość budżetu przeznaczonego na tegoroczne budowy dróg dla rowerów pochłonie ta, która powstanie wzdłuż ul. Zgierskiej i Zachodniej. Modernizacja obejmie swoim zakresem istniejący fragment asfaltowego chodnika, który został dostosowany do jazdy rowerem pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Pojezierską a ul. Dolną, ale powstanie też druga nitka po przeciwnej stronie jezdni ciągnąca się od ul. Pojezierskiej aż po przejazd dla rowerów przy CH Manufakura. Poprawie ma także ulec istniejący fragment istniejącej drogi dla rowerów pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Lutomierską a skrzyżowaniem z ul. Ogrodową.

ZachodniaPlan

To co dziwi w tym opracowaniu (które niestety, nie było przez urzędników na żadnym etapie konsultowane z organizacjami rowerowymi) to fatalny w skutkach brak rozwiązania przy skrzyżowaniu z ul. Ogrodową. Już obecny jej przebieg - zakończenie barierkami bez możliwości kontynuowania jazdy jezdnią, powoduje że wątpliwa jest sensowność tworzenia odcinka aż do przejazdu przy Manufakturze. Tym bardziej, że fragment ten urzędnicy przewidzieli jako ciąg pieszo-rowerowy wykonany z płyt chodnikowych. 
Nadal też pozostaje dotychczasowe dziwaczne rozwiązanie w postaci ostrych zakrętów przy skrzyżowaniu z ul. Drewnowską. Braku na tym skrzyżowaniu także przejazdu na drugą (wschodnią) stronę jezdni. I to pomimo istniejącego w tym miejscu przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją!  
 

Podobne dziwaczne rozwiązanie, utrwalające stan obecny, przewidziano przy skrzyżowaniu ul. Lutomierską. Tam również dziwne ostre zakręty i przeplatanki drogi dla rowerów z chodnikami
Na wysokości ul. Bazarowej istniejące przejście dla pieszych pozostanie bez przejazdu dla rowerów. I to nawet w sytuacji, gdzie właśnie w tym miejscu kończy się istniejący fragment drogi rowerowej po stronie zachodniej. 
 

Rozwiązanie na skrzyżowaniu z ul. Limanowskiego spowodowane jest ograniczeniami terenowymi, ale przede wszystkim z niechęci do modyfikacji stanu istniejącego. 
 

Jadąc dalej w kierunku skrzyżowania z ul. Stefana, zaplanowano remont istniejącej nawierzchni istniejących przejazdów, i to pomimo faktu, że są w doskonałym stanie, a ich wykonanie nastąpiło w 2013 roku. 
Z kolei na wysokości ul. Sędziowskiej, mamy istniejące przejście dla pieszych... tutaj znowu urzędnicy Biura Inżyniera Miasta nie pozwolili na zaprojektowanie potrzebnego przejazdu dla rowerzystów. 
 

Dalej mamy miescowe ciągi pieszo-rowerowe zamiast separowanej drogi dla rowerów. Niestety, projektant nie zamierzał w żaden sposób uszczulać szerokiej jezdni i rowerzystów będzie można spotkać na asfaltowym "chodniku". Na sam koniec opisu mamy skrzyżowanie z ul. Pojezierską, gdzie nie zmieni się absolutnie nic. To znaczy poza zaplanowaną modernizacją istniejącego przejazdu, który dzięki temu że został stworzony w 2013 roku, jest w doskonałym stanie. Dużo bardziej potrzebne w tym miejscu byłoby utworzenie nowych przejazdów, po wschodniej i północnej stronie skrzyżowania. 
ZachodniaProjekt01 

 
Droga dla rowerów przy ul. Zgierskiej i Zachodniej od skrzyżowania z ul. Pojezierską do ul. Północnej (częściowo modernizacja zniszczonej trasy), jest jedną z 13 na którą ZIM posiada gotową dokumentację projektową (zobacz pozostałe). Jej szacunkowy koszt budowy to ok 4500 000 zł - termin sporządzenia projektu sierpień 2017.

Zachodnia wyniki

{hb}