Zarząd Inwestycji Miejskich przystępuje do przebudowy skrzyżowania ul. Zachodniej i Ogrodowej. Powstanie także przejazd dla rowerów, który połączy nowy chodnik z planowaną drogą dla rowerów. Ale nawet wówczas będzie ciężko na niego wjechać 

Niebawem zaczną się prace wzdłuż ul. Zachodniej od skrzyżowania z Ogrodową do ul. Legionów. W ramach prac ma powstać także nowy przejazd dla rowerów i przejście dla pieszych po północnym wlocie skrzyżowania z ul. Ogrodową. 

Obecnie to miejsce wygląda w ten sposób:

Ma tu jednak powstać przejazd dla rowerów. Problem w tym, że nie łączy on niczego co powstało z myślą o poruszających się rowerami. 

OgrodowaZachodniaProjekt

Nawet gdy powstanie droga dla rowerów wzdłuż ul. Ogrodowej (na wschód od skrzyżowania z Zachodnią) to i tak nie ma jak na niego wjechać od kierunku zachodniego - jadąc np. od ulicy Gdańskiej. 

Zapytaliśmy się na konferencji panią dyrektor ZIM co ten przejazd ma łączyć. Była bardzo zdziwiona że wzdłuż pałacu Poznańskiego nie została zbudowana droga dla rowerów a chodnik.

Chodnik właśnie powstał, w miejscu betonowej drogi rowerowej ułożono chodnikowe płyty, które mają pełnić rolę ciągu pieszo-rowerowego. 
ZachodniaPalacChodnik

Bez zmian pozostanie wyjazd z tego ciągu na ul. Ogrodową - przydatna opcja dla chcących jechać dalej prosto ul. Zachodnią albo pragnących skręcić w prawo (na zachód) w ul. Ogrodową. 
ZachodniaChodnikOgrodowa

Najwyraźniej uznano, że jedynym kierunkiem jazdy rowerzystów ma być wybudowana w przyszłości droga dla rowerów łącząca to miejsce z ul. Nowomiejską a dalej ul. Piotrkowską. Tyle, że trwający równolegle remont ul. Nowomiejskiej kompletnie nie przewidział potrzeb jeżdżacych rowerami (poczytaj w osobnym tekście)