Zarząd Dróg i Transportu ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla drogi dla rowerów wzdłuż ul. Zachodniej i Zgierskiej

Być może droga ta powstanie w 2017 rokuNa stronie ZDiT pojawiło się ogłoszenie przetargu na „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Zgierskiej i Zachodniej na odcinku od ul. Pojezierskiej do ul. Północnej”. Można tylko przypuszczać, że przebieg trasy będzie nieco odmienny od dotychczasowych "skrawków" jakie występują pomiędzy ul. Limanowskiego a Drewnowską. Jeśli ZDiT podtrzyma wcześniejsze ustalenia, nowa DDR będzie biegła wzdłuż ul. Zachodniej od skrzyżowania z ul. Dolną (lub z ul. Limanowskiego) do ul. Ogrodowej po wschodniej stronie jezdni. 

Według informacji przyszła droga dla rowerów będzie szerokości dwukierunkowej normatywne, nie mniej niż 2,5 m. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach stosowanie ciągów pieszo-rowerowych o szerokości nie mniejszej niż 3 m. ZDiT podkreśla w przetargu aby zachować niezmienność niwelety drogi rowerowej i chodnika na zjazdach.

Cieszy nas zapis, w którym ZDiT podkreśla aby zastosować poszerzenie drogi na łukach i w rejonach kumulacji rowerzystów (skrzyżowania, przejazdy), plus aby na odcinkach nie przebiegających wzdłuż ulic zaprojektować oświetlenie.

Ofertę o treści zgodnej z niniejszą SIWZ należy złożyć w Zarządzie Dróg i Transportu w Łodzi, ul. Piotrkowska 175, (Kancelaria ZDiT), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.06.2016 roku, godz. 11:00

Wykonawca zobowiązany jest wykonać kompletną dokumentację projektową w terminie: do 31.01.2017 r.