Retkińscy rowerzyści już piąty rok czekają na drogi dla rowerów integrujące wszystkie części osiedla wzdłuż alei Wyszyńskiego. Włączyłyby one odesparowane fragmenty blokowiska w istniejącą sieć łódzkich dróg rowerowych i znacząco ułatwiły dojazd do centrum

Transportowa oś osiedla Retkinia jest już dostosowana do potrzeb pasażerów tramwajów, autobusów oraz zmotoryzowanych, jednak w kilku miejscach stanowi barierę dla poruszających się pieszo i rowerami. Mimo przebudowy Trasy W-Z oraz umieszczenia tej inwestycji w ważnym dokumencie strategicznym, drogi dla rowerów po obu stronach arterii nie doczekały się do tej pory realizacji. 

Retkinia01 
Źródło: Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+. Docelowa sieć dróg rowerowych w Łodzi (31.12.2014)

Aleję Wyszyńskiego zmodernizowano w latach 2013-2015, w ramach wielkiej przebudowy Trasy W-Z. Modernizacji doczekały się torowiska tramwajowe oraz jezdnie. Kompletnie pominięto natomiast przebudowę chodników i oczekiwaną budowę drogi dla rowerów. 2014 rok przyniósł nadzieję w postaci Strategii Rozwoju Sieci Dróg Rowerowych 2015-2020+, zatwierdzoną z końcem 2014 roku przez Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi.

W momencie zatwierdzenia dokumentu na przełomie 2014 i 2015 roku, na Retkini istniały już drogi dla rowerów wzdłuż północnego odcinka ul. Armii Krajowej, wzdłuż zachodniego odcinka ul. Kusocińskiego (od ul. Armii Krajowej do ul. Popiełuszki) oraz stara droga rowerowa wzdłuż całego przebiegu ul. Retkińskiej (od ul. Maratońskiej do ul. Krzemienieckiej). W sierpniu 2015 roku Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi poinformował o wyborze
projektanta drogi dla rowerów wzdłuż al. Wyszyńskiego i al. Bandurskiego. Oddana w 2016 roku droga dla rowerów wzdłuż południowego odcinka ul. Armii Krajowej nie została od razu połączona z odcinkiem północnym, pod pretekstem oczekiwania na kolejnoroczną (2017) realizację inwestycji rowerowej wzdłuż al. Wyszyńskiego. Dopiero projekt wygrywający w ramach Budżetu Obywatelskiego doprowadził do połączenia dróg rowerowych po obu stronach alei.

Retkinia02

Źródło: Nowe projekty dróg rowerowych w Łodzi 

Dokumentacja projektowa dla al. Wyszyńskiego powstała w październiku 2016 roku, a koszt budowy drogi dla rowerów oszacowano na 10,5 miliona złotych. Niestety, w 2017 roku zrealizowano zaledwie drogę dla rowerów wzdłuż al. Bandurskiego – bez projektowanej kontynuacji po obu stronach al. Wyszyńskiego.

W latach 2018-2019 Veolia Energia Łódź w ramach przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej odtworzyła asfaltowy ciąg pieszy po północnej stronie al. Wyszyńskiego, między ul. Retkińską a wylotem ul. Piaski. Zarząd Dróg i Transportu dodał oznakowanie pionowe oraz wymalował przejazdy dla rowerów, udostępniając ten odcinek rowerzystom w postaci ciągu pieszo-rowerowego od ul. Retkińskiej do al. Bandurskiego, gdzie
włączono go w istniejącą sieć. To zaledwie kropla w morzu potrzeb rowerowych Retkini. Mimo obietnic i istniejącej dokumentacji projektowej, inwestycji na odcinku między al. Bandurskiego a ul. Popiełuszki nie zrealizowano do dziś, a drugie co do wielkości osiedle mieszkaniowe w Łodzi pozbawione jest infrastruktury rowerowej wzdłuż swojego głównego ciągu komunikacyjnego. Retkińscy rowerzyści muszą zadowolić się
jazdą ruchliwą jezdnią al. Wyszyńskiego, na której ograniczenie prędkości do 50 km/h funkcjonuje tylko w teorii.

Czy urzędnicy doprowadzą do przeterminowania kolejnego, kosztownego projektu, który został sporządzony w 2016 roku? Czy realizacja planowanych inwestycji udokumentowanych w Strategii Rozwoju Dróg Rowerowych 2015-2020+ pozostanie pustą deklaracją Urzędu Miasta Łodzi, czy jednak miasto powróci do inwestowania w drogi rowerowe w tak ludnych częściach miasta jak łódzka Retkinia?

Retkinia03

{jm}