ZIM ogłosił przetarg na budowę przedłużenia al. Ofiar Terroryzmu na łódzkim Olechowie. Obok powstanie także ciąg pieszo-rowerowy 

 Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił przetarg na projekt i budowę przedłużenia ulicy od ronda Łódzkich Motocyklistów na wschód. Nie ona prawie żadnego znaczenia dla przemieszczeń rowerowych w tej części miasta. Odnotowujemy z kronikarskiego obowiązku. 

OTkoncepcjaMPU

Ciąg pieszo-rowerowy
Konstrukcja:- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 8 – grub. 4 cm,- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W – grub. 4 cm,- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3; 0/31,5 mm -grub. 20 cm,- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0 - grub. 10 cm.
Ciąg pieszo-rowerowy należy zlokalizować po północnej stronie pasa drogowego na odcinku od ronda do końca realizowanej inwestycji. Jego lokalizacja wskazana została na szkicu koncepcyjnym stanowiącym (powyżej) do niniejszego PFU.
W obrębie ronda Motocyklistów (skrzyżowanie al. Ofiar Terroryzmu 11 Września i al. Józefiaka) projektowany ciąg pieszo-rowerowy należy maksymalnie odsunąć od krawędzi jezdni, dosuwając go do granicy opracowania.
Od strony jezdni ciąg pieszo-rowerowy należy zabezpieczyć barierą.
Należy zaprojektować i wybudować przejazd rowerowy przez al. Józefiaka.
Projektowany ciąg pieszo-rowerowy powinien mieć szerokość 3,0 m.
Nie należy projektować i budować chodnika/ciągu pieszo-rowerowego wskazanego na szkicu koncepcyjnym po południowej stronie pasa drogowego.

Pomijając zasadność budowy tej 250-metrowej ulicy, warto zwrócić uwagę jak wiele drzew zostanie wyciętych:  

{hb}