Urząd Miasta wybrał wykonawcę projektu dla ul. Wojska Polskiego, Strykowskiej aż po nową krańcówkę przy stacji kolejowej Łódź Marysin. Planowane są też zmiany obejmujące drogi rowerowe

Urzędnicy na specjalnej konferencji prasowej oświadczyli, że wybrano wykonawcę w przetargu na zaprojektowanie układu drogowego biegnącego ul. Wojska Polskiego od skrzyżowania z ul. Franciszkańską, przez ul. Strykowską aż po skrzyżowanie z ul. Inflancką - przy stacji kolejowej Łódź Marysin

 

Poniżej przedstawiamy koncepcję przygotowaną przez urząd. Na jej podstawie ma powstać gotowa dokumentacja projektowa. Stąd też zapytaliśmy czy są możliwe jeszcze korekty, bo niestety w kilku miejscach są one wskazane. 

Zaczynamy od skrzyżowania z ul. Franciszkańską. 
WP01 

Naszą uwagę zwraca kompletnie niezrozumiały i niefunkcyjny układ dróg dla rowerów "dookoła" skrzyżowania. Poza jednym wyjazdem na północ ul. Franciszkańskiej, nie ma żadnego innego wjazdu ani wyjazdu na jezdnię. 
Na co zwracaliśmy uwagę już miesiąc temu. 

Kierując się dalej na wschód dostrzec można, że droga dla rowerów poprowadzona jest po południowej stronie tylko do pewnego odcinka - w miejscu gdzie następuje przeplotka linii tramwajowej z jezdnią, droga dla rowerów urywa się i pewnie ma być kontynuowana trasa ciągiem pieszo-rowerowym. Rozwiązanie kuriozalne, mając w pamięci że zaplanowano gruntowną modernizację całej trasy! 

WP02

Jest to tym bardziej dziwne, że miejsca tam nie brakuje. Jednocześnie takie zaprojektowanie całej przestrzeni sprawia, że przystanki autobusowe nie są w tym samym miejscu co tramwajowe. Co zaprzepaszcza doskonałą sposobność na stworzenie przystanku łączącego oba rodzaje pojazdów MPK. W konsekwencji tego zamysłu, mamy "ganianie pieszych" przez ruchliwą jezdnię, a także pomysł na zatoki autobusowe - a te zabierają kolejną przestrzeń potrzebną na wyznaczenie drogi dla rowerów.  Co ciekawe, na poniższej wizualizacji widać przejazd dla rowerów kierujący w stronę ul. Marynarskiej, zaś na powyższej koncepcji tego przejazdu urzędnicy już nie zaznaczyli. 

WP wizualizacja

Kolejny fragment też nie pozostaje bez uwag. Na wysokości skrzyżowania z ul. Źródłową oraz ul. Obrońców Westerplatte, zaplanowano reorganizację, aby możliwym był przejazd na wprost przez ul. Wojska Polskiego. 

Obecnie to miejsce wygląda w ten sposób. Nie trudno dostrzec, że liczne drzewa tam rosnące są przeznaczone do wycięcia. 

Jedno jeszcze jedno zwracać powinno uwagę. Mała ul. Widok, która zostanie zaślepiona, mimo odległością 2 metrów dzielącą ją z pobliską drogą dla rowerów, nie zyskała u urzędnikach potrzeby małego połączenia. Mamy przykłady w Łodzi, że w takich sytuacjach daje się wyprowadzić małe łączniki, które pozwalają na jazdę rowerem właśnie po takich małych, lokalnych uliczkach. Czemu tutaj nie postąpiono podobnie?  WP032

Wydaje się, że ktoś chciał cokolwiek wykonać, ale wyszło pokracznie: 
1) Poprowadzono co prawda kawałek asfaltowego chodnika, ale zgodnie z przepisami jeśli coś ma szerokość 2 metrów, to jest tylko chodnikiem
2) Jeśli już nawet założyć, że pomysłodawca tej koncepcji tędy chciał umożliwić jadę rowerzystom, to czemu poprowadził to pod kątem prostym?

 WP03

Za to na wizualizacji wygląda to jeszcze inaczej! 

Widok

Za to kawałek dalej mamy skrzyżowanie z ul. Oblęgorską, z którą jak wynika z przedstawioną koncepcją, kompletnie nic się nie zmieni. A jest to bardzo niebezpieczne miejsce, w którym jadący drogą dla rowerów (wzdłuż ul. WP) "wyskakuje" zza narożnej kamienicy. 

Oblęgorska

Mniej więcej pomiędzy skrzyżowaniem z powyższej fotografii, a skrzyżowaniem z ul. Głowackiego, trasa dla rowerzystów i dla pieszych zyskują separację - piesi mają równy chodnik, zaś rowerzyści asfaltową nawierzchnię drogi dla rowerów. Oddzielają je granitowe opaski, które są ułożone głównie z myślą o niewidomych i niedowidzących, dla których są wskaźnikiem granicy przestrzeni do chodzenia i do jazdy. 
Według koncepcji urzędników, mająca zaledwie 5 lat, będąca w doskonałym stanie trasa, ma zostać zburzona i zastąpiona zbudowanym od nowa chodnikiem i drogą dla rowerów.  Dodatkowo pojawiają się zatoki autobusowe, mimo że tędy nie jeździ żadna linia autobusowa! 

WP04

Zwróćcie uwagę, na widoczny na środku powyższego planu, wjazd do pobliskiego Centrum Dialogu im. Marka Edelmana. Od tego miejsca projektant wykorzystuje istniejącą drogę rowerową i chodnik! Zatem jaki sens ma niszczenie dobrej trasy na wcześniejszym odcinku? 

Na skrzyżowaniem z ul. Brzeską znowu rozebranie dotychczasowej dobrej drogi dla rowerów i zastąpienie je tym samym tylko w odrotnej kolejności - chodnik bliżej jezdni. 

WP05

Plusem jest tylko to, że na skrzyżowaniu z ul. Sporną, w końcu zaplanowano przejazdy dla rowerów po wszystkich wlotach. Dotychczasowa konstrukcja polegająca na przejazdach po 3/4 wlotach, generowała urudnienia i zachęcała niektórych do jeżdżenia po przejściu dla pieszych. 

Dalej na wschód za skrzyżowaniem z ul. Sporną, mamy (za peronem przystankowym) wykorzystanie istniejącej drogi rowerowej i nie zaplanowano jej niszczenia. 

WP05

Nowa droga dla rowerów ma za to pojawić się po północnej stronie ul. WP, ale dopiero od skrzyżowania z al. Chryzantem. Jest to dobre rozwiązanie, bo pozwoli jadącym dalej ul. Strykowską uniknąć stania na skrzyżowaniu ze światłami przy al. Palki.

WP07

Dalej mamy ul. Strykowską, która uchodziła za jeden z największych bubli rowerowych w Łodzi. Biegnąca obok szerokiej arterii trasa, wykonana była z nierównej kostki bauma "polbruk". Dodatkowo trasa była kompletnie niewygodna i wymagała dwukrotnego przekraczania szerokiej jezdni. Wielu starało się oszczędzić sobie tych przygód i jechało wąskim chodnikiem biegnącym wzdłuż ogródków działkowych. To ma się zmienić, ale jak? 

Według koncepcji jaką stworzył urząd miasta, właściwie niewiele się zmieni (poza przebiegiem i szerokością). Dotychczasowa śmieszka rowerowa zyska nową nawierzchnię z asfaltu. Tam gdzie była separacja ruchu pieszego i rowerowego, nadal będzie, a gdzie był ciąg pieszo-rowerowy zmieni się jedynie nawierzchnia. 

Strykowska01 

Prawdopodobnie nie obejdzie się bez ingerencji w teren ogródków działkowych. Dotychczasowy chodnik miał tam szerokość 1 metra, co nijak ma się do jakichkolwiek przepisów.

Strykowska02

Największe zmiany czekają okolice dotychczasowej krańcówki tramwajowej (która zostanie zlikwidowana i przeniesiona). 

Tu także projektanci zdecydowali, że "najlepszym" rozwiązaniem będzie połączenie pieszych z rowerzystami. W miejsce dotychczasowej separacji, zaproponowano ciąg pieszo-rowerowy aż do skrzyżowania z ul. Inflancką. 

Strykowska03

Przy samej ul. Inflanckiej także ma zostać zmieniona nawierzchnia drogi dla rowerów, ale... z koncepcji wynika jakby tylko na niewielkim fragmencie. Mamy nadzieję, że to tylko niedopatrzenie i że przy okazji tak ogromnej modernizacji kostka z drogi dla rowerów przy skrzyżowaniu z ul. Strykowską zniknie.

Marysin krańcówka

Pojawi się za to możliwość zjazdu rowerem do samego przystanku w tunelu. Po co? 

Skrzyżowanie Inflanckiej z tunelem tramwajowym do krańcówki Marysin. Skrzyżowanie Inflanckiej z tunelem tramwajowym do krańcówki Marysin.

{hb}