Długo wyczekiwany remont torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Wojska Polskiego i ul. Strykowskiej, poprawie ulegnie także infrastruktura rowerowa łącząca park Ocalałych z trasą na Arturówek. Oto szczegóły 

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi ogłosił przetarg na modernizację ul. Wojska Polskiego. I choć główny celem jest naprawienie zniszczonego torowiska tramwajowego, to na remoncie skorzystają także mieszkańcy poruszający się rowerami. Zakres prac jest ogromny i nie ogranicza się jedynie do samej ul. Wojska Polskiego pomiędzy Franciszkańską a Strykowską, ale także dalej na północ ul. Strykowską do przystanku kolejowego Łódź Marysin.  WojskaPolskiegoPlan

Na większości omawianego odcinka istnieją już drogi dla rowerów albo stare, wykonane z kostki "śmieszki rowerowe". Całość dokumentacji projektowej zawdzięczamy firmie Progreg, która w Łodzi wykonywała projekty między innymi takich tras jak WZ czy Przybyszewskiego.

WojskaPolskiegoLegenda

Nowe wykonane z asfaltu pozostaną nieruszone (poza remontowanymi skrzyżowaniami), ale poprawie jakości ulegną te stare. Dobudowane zostaną także nowe przejazdy i łącznice, a całość trasy pociągnięta zostanie aż do skrzyżowania z ul. Franciszkańską. 

WojskaPolskiegoProjekt1

Skrzyżowanie to zostanie wyposażone w 4 przejazdy dla rowerów. Niestety do wszystko tutaj jest pozytywne jeśli chodzi o poruszanie się rowerem. Bo gdy przyjrzymy się bliżej, okazuje się że projektanci zaplanowali tylko jeden wjazd dla rowerów od strony południowej. Od zachodu i od północny zaprojektowano jedynie wyjazdy z drogi dla rowerów na jezdnię. Brak dogodnego najazdu z jezdni na drogę dla rowerów będzie szczególnie odczuwalny od strony zachodniej. 

WojskaPolskiegoProjekt1a

Co warte podkreślenia, nie na całości zaplanowano separowane drogi dla rowerów, czasem są to ciągi pieszo-rowerowe. Niemniej jednak aż do skrzyżowania z al. Palki/Strykowską, jazda rowerem będzie możliwa po obu stronach jezdni (i torowiska). Najlepiej fantazję projektantów widać w okolicach skrzyżowania z ul. Marynarską gdzie po obu stronach zarówno piesi i rowerzyści będą poruszać się po wspólnej przestrzeni opisanej jako "nawierzchnia placu publicznego". 

WojskaPolskiegoProjekt2

Duże zmiany szykują się w okolicach skrzyżowania ul. Wojska Polskiego ze Źródłową. Przebieg tej ulicy wraz z ul. Obrońców Westerplatte (po północnej stronie) będzie wyprostowany. Pobliska ul. Widok będzie zaślepiona dla pojazdów. Całe szczęście została uwzględniona nasza uwaga, aby dobudować małą łącznicę dzięki czemu ul. Widok nadal będzie ciekawą alternatywą dla rowerów jadących równoległe do ul. Źródłowej. 

WojskaPolskiegoProjekt3

Istniejący obecnie na tym odcinku asfaltowy ciąg pieszo-rowerowy zostanie przebudowany i powstanie separowana droga dla rowerów i osobny chodnik. Na skrzyżowaniu z ul. Głowackiego zostanie zachowany istniejący przejazd dla rowerów ale pojawi się kolejny umożliwiający jadę po północnej stronie ul. WP. 

WojskaPolskiegoProjekt4

Wszystkie istniejące dotychczas przejazdy dla rowerów zostaną odtworzone. Ale pojawi się jeszcze jedne przez torowisko tramwajowe - połączy on ciągi pieszo-rowerowe po północnej stronie ulicy.

WojskaPolskiegoProjekt5

Dzięki czemu dojedziemy do skrzyżowania z ul. Sporną, na którym dobudowany będzie brakujący przejazd po wschodniej stronie. Przy budowaniu drogi dla rowerów 8 lat temu, niestety o nim zapomniano. 

WojskaPolskiegoProjekt6

Jak widać na kolejny odcinku pomiędzy Sporną a ul. Chryzantem, istniejąca po południowej stronie droga dla rowerów pozostanie niezmieniona. Po północnej stronie za to pojawi się ciąg pieszo-rowerowy. 

WojskaPolskiegoProjekt7

Którym dojedziemy do skrzyżowania z al. Palki. Od tego momentu trasa odbija na północ w kierunku Arturówka. 

WojskaPolskiegoProjekt8

Na tym odcinku drogi dla rowerów będą po obu stronach torowiska. 

WojskaPolskiegoProjekt9

Podobnie jak dotychczas kostkowa "śmieszka rowerowa" urywała się w pewnym momencie, tak nowa droga dla rowerów wykonana z asfaltu także w pewnym momencie zostanie urwana i zmieni się w szeroki na 3 metry ciąg pieszo-rowerowy. 

WojskaPolskiegoProjekt10

Do likwidacji przeznaczono przejście dla pieszych na wysokości stacji benzynowej. 

WojskaPolskiegoProjekt11

Najbliższe przejście dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym będzie na wysokości obecnej krańcówki tramwajowej. 

WojskaPolskiegoProjekt12

Miejsce obecnej krańcówki tramwajowej ma zostać przebudowane. 

WojskaPolskiegoProjekt13

ZIM wprowadził tutaj wariantowość: w jednym z nich tramwaj ma biec podziemnym wykopem pod ul. Inflancką do nowej krańcówki przy przystanku kolejowym Łódź Marysin. Wzdłuż torowiska zaplanowano 3-metrowej szerokości asfaltowy ciąg pieszo-rowerowy. 
WojskaPolskiegoProjekt14

WojskaPolskiegoProjekt15

Lekkiej korekcie ulegnie dotychczasowa droga dla rowerów biegnąca do stacji Radegast. Dotychczasową kostkę na niewielkim odcinku zastąpi asfalt. 

Kompletnie niezrozumiałym jest jednak decyzja, aby przy modernizacji o ogromnym zakresie i kosztach przekraczających kilkadziesiąt milionów złotych, pozostawić ten mały fragment (zaznaczono pomarańczowym prostokątem) w dotychczasowym fatalnym stanie. 

WojskaPolskiegoProjekt15a

Liczyby na zrozumienie urzędu i delikatne rozszerzenie zakresu modernizacji także o te kilkanaście metrów drogi dla rowerów. 

{hb}