17 kwietnia 2024

Wojska Polskiego

Modernizacja ul. Wojska Polskiego to także zmiana torowiska wzdłuż ul. Strykowskiej i przebudowa drogi dla rowerów wzdłuż tej trasy. Ale jak się okazuje, urzędnicy przez wiele miesięcy wprowadzali opinię publiczną w błąd! A teraz buduje się coś wbrew oficjalnym projektom i przepisom! 

Urząd Miasta wybrał wykonawcę projektu dla ul. Wojska Polskiego, Strykowskiej aż po nową krańcówkę przy stacji kolejowej Łódź Marysin. Planowane są też zmiany obejmujące drogi rowerowe

Można już uznać zakończenie rowerówki w ul. Wojska Polskiego tzw. stępniówki. Brakuje już tylko pomalowania przejazdów dla rowerów, czy korekty kilku znaków

Droga rowerowa budowana wzdłuż ul. Wojska Polskiego jest już niemal gotowa. Brakuje tylko wymalowania znaków poziomych

Dzisiaj drogowcy rozpoczęli kończenie budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Wojska Polskiego. Na pierwszym odcinku ukończyli układanie warstwy bitumicznej

Ta droga rowerowa ma połączyć istniejącą rowerówkę na skrzyżowaniu z ul. Strykowską oraz park Ocalałych. Ze względu na tempo podejmowanych decyzji droga ta nazywana jest zgryźliwie mianem "stępniówki". Nie bez znaczenia dla realizacji właśnie tej drogi jest fakt, że jest to codzienna trasa powrotu do domu wiceprezydenta Łodzi Radosława Stępnia 

Trochę nieoczekiwanie dla wszystkich przy ul. Wojska Polskiego powstaje nowy ciąg pieszo-rowerowy. Część dla rowerzystów ma być asfaltowa