Choć główną rolą tej obwodnicy jest skomunikowanie dla pojazdów ciężarowych parku logistycznego przy ul. Jędrzejowskiej z trasą górną, której budowa ma się rozpocząć w lutym 2022, to uwzględniono także infrastrukturę rowerową. Właśnie wyłoniono projektanta tej trasy. Oto co tam ma powstać

 Pod koniec roku 2021 Zarząd Inwestycji Miejskich wyłonił zwycięzcę przetargu przetargu na "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy Wiskitna na odcinku ul. Małego Rycerza do ul. Brójeckiej - II zadania". Wygrała łódzka firma. 

Wiskitno wybor projektanta

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy Wiskitna na odcinku od ul. Małego Rycerza do ul. Brójeckiej w Łodzi. Jej przybliżony przebieg możecie znaleźć już na www.RowerowaLodz.pl/mapa

Wiskitno obwodnica topDokumentacja projektowa budowy obwodnicy Wiskitna musi uwzględniać:

 •  budowę drogi,
 •  budowę ronda na ul. Kolumny,
 •  budowę włączenia projektowanej drogi w ul. Brójecką,
 •  przebudowę fragmentu ul. Brójeckiej na odcinku od włączenia projektowanej drogi w ul. Brójecką do projektowanego ronda w ul. Brójeckiej,
 • budowę ciągu pieszo-rowerowego,
 •  budowę odwodnienia projektowanego układu drogowego wraz z rowem odwadniającym i zbiornikiem retencyjnym,
 •  budowę oświetlenia,
 •  budowę kanału technologicznego,
 •  usunięcie zieleni,
 •  nasadzenia drzew,
 •  wykonanie stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome).

Ciąg pieszo-rowerowy - Konstrukcja:
- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 8 – grub. 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W – grub. 4 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3; 0/31,5 mm - grub. 20 cm,
- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0 - grub. 10 cm.
Lokalizacja ciągu pieszo-rowerowego wskazana została na szkicach koncepcyjnych stanowiących Załączniki 
Projektowany ciąg pieszo-rowerowy powinien mieć szerokość 3,0 m.
Rekomenduje się oddzielenie jezdni drogi od ciągu pieszo-rowerowego pasem zieleni niskiej (krzewy).

Wiskitno obwodnica

Wiskitno obwodnica legenda

Od północy wpięcie się w już wybudowany układ drogowy (wraz z rondem) na terenie parku logistycznego Hub.

Wiskitno obwodnica 1

Rondo na skrzyżowaniu z ul. Kolumny

Wiskitno obwodnica 2

Wiskitno obwodnica 3

Dopięcie do istniejącej ul. Brójeckiej 

Wiskitno obwodnica 4

I konieczne zmiany na dopięciu do trasy Górnej (etap III)

Wiskitno obwodnica 5

{hb}