Najbardziej wyczekiwana droga rowerowa w Łodzi. Ma połączyć jedno z największych osiedli mieszkaniowych w mieście (Widzew-Wschód) z centrum miasta. Ma być wypełnieniem luki w systemie dróg rowerowych, pomiędzy rondem Inwalidów a skrzyżowaniem marszałków

Jeśli chcesz zobaczyć dokładny przebieg tej drogi rowerowej, kliknij na mapę (pdf) znajdującą się po prawej stronie.
Przebieg rowerówki zaznaczony jest także na naszej gisowej mapie (kliknij).

alt

Jaki jest ostateczny przebieg drogi na Widzew:
Począwszy od skrzyżowania al. Piłsudskiego z al. Rydza Śmigłego po północnej stronie skrzyżowania (ma być także przejazd rowerowy po zachodniej stronie skrzyżowania), droga ma biec omijając perony przystankowe autobusów. Droga dla rowerów przekroczy oba wyjazdy z C.H. Tulipan. Następnie za skrzyżowaniem z ulicą Konstytucyjną ma być podjazd rowerowy oddzielony murem oporowym od znajdującego się wyżej chodnika. Na skrzyżowaniu z ulicą Niciarnianą ma być możliwość przejazdu po zachodnim boku skrzyżowania. Od tego momentu droga rowerowa ma biec w kierunku wschodnim już po południowej stronie al. Piłsudskiego i ul. Rokicińskiej. Do ronda Inwalidów doga ma biec pomiędzy ulicą a chodnikiem. Dla bezpieczeństwa, zaprojektowano wywyższone przejazdy rowerowe przez wjazdy do stacji benzynowej i na skrzyżowaniu z ul. Nowy Świat. Na rondzie Inwalidów jest już możliwy naziemny przejazd dookoła ronda. Droga rowerowa ma także zostać zaprojektowana tak, aby połączyć się z dworcem Łódź-Widzew przez ul. Maszynową od strony ulicy Puszkina. Na wschód od ronda Inwalidów droga rowerowa ma być po południowej stronie chodnika, tak aby spacerujący tam z psami ludzie, mieli bliżej do trawnika oddzielającego chodnik od ulicy.