Urząd Miasta Łodzi zaprezentował koncepcję dla ul. Warszawskiej. Głównym komponentem przebudowy ma być torowisko, ale ulec poprawie ma także układ rowerowy, którego stan jest tak fatalny że uznaje się tę drogę za najgorszą w Łodzi

Plany przebudowy tej drogi dla rowerów sięgają 2016 roku 

"Koncepcja zakłada modernizację ponad 3 km torowiska w technologii zielonej, montażu nowej sieci trakcyjnej umieszczonej na słupach posadowionych w międzytorzu, które będą także słupami oświetleniowymi. Lokalizacja przystanków została zachowana w obecnych miejscach. Zostaną one podwyższone, poszerzone, a także wyposażone w wiaty z ławkami. Przy zmodernizowanej krańcówce tramwajowej zostanie utworzony punkt socjalny dla motorniczych. Na terenie krańcówki pojawi się też jezdnia, która pozwoli zawracać autobusom. Pod wiaduktem kolejowym projektowane są dwa tory tramwajowe jako rozwiązanie likwidujące sytuację jazdy pod prąd pojazdów kołowych i szynowych. Analiza stworzenia ronda na skrzyżowaniu przy linii kolejowej wskazała, że jezdnia wlotu zachodniego znacząco koliduje z linią tramwajową prowadząc do ryzyka wzajemnego blokowania na dojeździe do ronda.

W zakresie chodników i dróg rowerowych zostanie zachowany podobny ślad do obecnego. Biorąc pod uwagę wyjazdy z poprzecznych ulic w części wschodniej, torowisko zostało przesunięte na północ aby odsunąć, w maksymalnie możliwej liczbie miejsc, drogę rowerową od ogrodzeń. Fragmentarycznie chodnik i droga rowerowa będzie wspólna z drogą dojazdową do posesji. Pod linią kolejową planowane jest drugie przejście i przejazd rowerowy po południowej stronie wiaduktu kolejowego.

W części zachodniej utworzona zostanie droga serwisowa do obsługi przyległych posesji. Jednocześnie proponuje się zamknięcie pojedynczych przejazdów przez torowisko z dróg poprzecznych, na rzecz scalenia przejazdu przez torowisko na innym wlocie. Zabieg ten poprawi bezpieczeństwo ze względu na ograniczenie punktów kolizji z linią tramwajową.

Pas zielony pomiędzy torowiskiem, a drogą serwisową jest przewidziany pod nowe nasadzenia zieleni, a także pod retencję wody opadowej. Jednocześnie przewiduje się pielęgnację istniejącego drzewostanu i wymianę drzew będących w złym stanie. Analizowane są także sposoby retencji i odprowadzania wody z okolic dawnego koryta rzeki Sokołówki."

 WarszawskaProjekt 01

WarszawskaProjekt 02

WarszawskaProjekt 03

Jest duża szansa, że pod nasypem kolejowym zostanie utworzony tunel, dzięki czemu rowerzyści nie będą zmuszeni do kilkukrotnego przekraczania jezdni. 

WarszawskaProjekt 04

WarszawskaProjekt 05

WarszawskaProjekt 06

WarszawskaProjekt 07

WarszawskaProjekt 08