Wyczekiwany przetarg na budowę drogi dla rowerów wzdłuż szerokiej arterii na Retkini w końcu został ogłoszony 

Od wielu lat poruszanie się po kilkupasmowej jezdni al. Waltera-Janke nie było najprzyjemniejsze dla osób na rowerach. Kilka lat temu powstały pasy ruchu dla rowerów namalowane na jezdni, ale cel zawsze był taki sam - zbudowanie separowanej drogi dla rowerów obok jezdni. Zarząd Inwestycji Miejskich właśnie rozpoczął poszukiwanie wykonawcy

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego po wschodniej stronie al. Waltera – Janke w Łodzi, na odcinku od ul. Obywatelskiej do al. Wyszyńskiego, na podstawie koncepcji wraz z budową przejazdów/przejść, sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu alei Waltera-Janke z ulicami Bratysławską/Wyszyńskiego. 

Zakres inwestycji obejmuje zaprojektowanie i wykonanie: 

  • drogi dla pieszych i rowerów w ciągu al. Waltera Janke strona wschodnia;
  • chodników; 
  • przystanków komunikacji miejskiej; 
  • sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu alei Waltera-Janke z ulicami Bratysławską/Wyszyńskiego;
  • odwodnienia projektowanej drogi;
  • przebudowy oraz doświetlenia łącznika pomiędzy al. Waltera Janke a ul. Nad Karolewką;
  • stałej organizacji ruchu, w tym dowiązanie do istniejących/wyznaczenie nowych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych
  • usunięcia kolizji oraz zabezpieczenie sieci (jeżeli wystąpi konieczność);
  • elementów małej architektury;
  • zagospodarowania /rekultywacja terenów zielonych trawników, nasadzenia

Projekt należy opracować na podstawie załączonej koncepcji zagospodarowania ciągu pieszo-rowerowego. Zakres zamówienia nie obejmuje etapów II oraz III wskazanych na koncepcji, oznaczonych kolorami różowym i pomarańczowym. 

WalteraJanke koncepcja1

WalteraJanke koncepcja2

WalteraJanke koncepcja3

Termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody na realizację oraz wykonanie robót budowlanych w oparciu o zatwierdzony projekt: 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

 

Z nadesłanych ofert niestety wynika, że szacunkowa kwota zarezerwowana na ten cel może okazać się niewystarczająca (3 658 536,59 PLN)

Przetarg2024oferty

Wyłoniono wykonawcę, którym została łódzka firma: 

DB CONSTRUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, al. 1 Maja nr 87, 90-­755 Łódź - za cenę ofertową brutto: 4 784 180,63 zł,

WalteraJanke wynik przetargu