Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów/pieszych i rowerów, chodnika po południowej stronie al. Piłsudskiego w Łodzi na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Przędzalnianej (o długości około 900 m)

 Zarząd Inwestycji Miejskich rozpoczął poszukiwania projektanta dla drogi rowerowej do parku Źródliska. To ważny element budowania sieci tras rowerowych przy wielkiej arterii jaką jest al. Piłsudskiego. Nowa droga ma ułatwić dojazd rowerem do parku Źródliska, Muzeum Kinematografii i osiedla Księży Młyn, pomoże także w komunikacji rowerowej studentom Szkoły Filmowej. Pilsudskiego projekt

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów/pieszych i rowerów, chodnika po południowej stronie al. Piłsudskiego w Łodzi na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Przędzalnianej (o długości około 900 m) wraz z wprowadzeniem zieleńców, budową/przebudową przejazdów i sygnalizacji na skrzyżowaniu Kilińskiego/Piłsudskiego oraz korektą geometrii skrzyżowania Piłsudskiego/Przędzalniana. 

Zakres inwestycji obejmuje zaprojektowanie:
- drogi dla rowerów/pieszych i rowerów, w tym:

  • na odcinku Kilińskiego-Targowa należy zaprojektować układ kolejno od elewacji:chodnik, droga dla rowerów, rabaty, miejsca postojowe równoległe, z uwzględnieniem lokalnego zawężenia jezdni al. Piłsudskiego do 3 pasów ruchu w kierunku wschodnim,
  •  pomiędzy projektowaną drogą dla rowerów a chodnikiem należy zastosować opaskę z kostki granitowej łupanej;
  •  połączenia rowerowego od przejścia dla pieszych przez zachodni wlot skrzyżowania do ul. Kilińskiego,

- przebudowy zjazdów, 
- przebudowy przejść dla pieszych, przejazdów rowerowych, w tym zintegrowanie- przebudowy przejść dla pieszych, przejazdów rowerowych, w tym zintegrowanie komunikacji rowerowej na skrzyżowaniach Piłsudskiego/Kilińskiego oraz Piłsudskiego/Przędzalniana,
- przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Piłsudskiego/Kilińskiego oraz Piłsudskiego/Przędzalniana,
- przebudowy skrzyżowania al. Piłsudskiego i ul. Przędzalnianej, w tym: korekty łuków północnego wlotu ul. Przędzalnianej w sposób zwiększający przestrzeń kumulacji pieszych i rowerzystów w rejonie przejść/przejazdów wraz z relokacją słupów poza ww. obszar kumulacji, budowy prawoskrętu z al. Piłsudskiego w ul. Przędzalnianą,
- przebudowy przystanków komunikacji miejskiej:
-przesunięcie istniejącego przystanku autobusowego Piłsudskiego/Kilińskiego jeśli konieczne będzie zwiększenie liczby miejsc postojowych;
-korekta peronów przystanków tramwajowych, w razie konieczności ingerencji związanej z organizacją przejazdów rowerowych przez al. Piłsudskiego,
- przebudowy miejsc parkingowych na odcinku Kilińskiego-Targowa,
- dowiązań drogi dla pieszych i rowerów do alejek parkowych,
- lokalizacji dla obiektów małej architektury wraz z doborem lub zaprojektowaniem przedmiotowych obiektów,
- odwodnienia,
- usunięcia kolizji z nowym układem drogowym, zabezpieczenia istniejącej infrastruktury- usunięcia kolizji z nowym układem drogowym, zabezpieczenia istniejącej infrastruktury
- uporządkowania i rekultywacji terenów zielonych, w tym zaprojektowanie rabat w ramach programu odbetonowania Miasta na odcinku Kilińskiego-Targowa – projekt Feniks,
- nowych nasadzeń,
- nowych nasadzeń,
- stałej organizacji ruchu
- montażu prowadnic rowerowych na schodach prowadzących do przejścia podziemnego.