Już prawie zakończyły się ponad dwumiesięczne problemy z poruszaniem się rowerem z Retkini przez Karolew do centrum. Właśnie wylano ostatnią warstwę asfaltu

Dobiega końca modernizacja drogi dla rowerów biegnącej wzdłuż al. Bandurskiego. Ostatnie dwa tygodnie przestoju zaczęły nieco niepokoić, ale z początkiem nowego tygodnia wylano ostatnią warstwę asfaltu, chodnik jest na całej długości. Brakuje już tylko znaków poziomych i poprawienia niektórych pionowych. Wielu rowerzystów już na to nie zważa i korzysta z super gładkiej nawierzchni DDR mającej niemal na całej długości aż 3 metry szerokości! 

Wylano asfalt przy łuku ze ślimakiem z Maratońskiej

Dalej łagodny najazd

Przejazd przez kładkę nad torowiskiem jest bez krawężników - kiedyś zmory rowerzystów

Rozjazd w kierunku ul. Karolewskiej

Wjazd na parking przez który można dostać się na ul. Karolewską

Łagodny najazd

Przejazdy przez wjazdy na parking pozostaną z kostki

Kolejny wjazd na parking

Lawirowanie pomiędzy drzewami

Ciągłość nawierzchni na wjazdach do Poleskiego Ośrodka Sztuki

Wygląda to bardzo porządnie

Ciekawe czy wrócą tu słupki uniemożliwiające parkowanie samochodom?

Wyprofilowany i nieco poszerzony łuk skrętu

Przejazd przez Bandurskiego w kierunku Krzemienieckiej. Pomyślano także o pozostawieniu podłączenia do kontynuacji DDR wzdłuż Bandurskiego

Już niebawem ruszy tak kolejna budowa DDR

Chyba nie do końca wszystko poszło dobrze, bo separacja jest tylko z jedną z DDR

Tu także ostały się podpórki

Poszerzone przejazdy. Ostały się też podpórki!

Po starym malowaniu przejazdów można zobaczyć o ile szersza jest nowa DDR

Kolejny przykład poszerzenia

Tutaj kończy się modernizowany odcinek

Znaki pionowe jeszcze pozakreślane

No ale niestety, w tej beczce miodu jest też to 
Oby to zostało jeszcze zniwelowane