Dobiega końca modernizacja najważniejszej drogi dla rowerów w mieście. Ostatni fragment jest na ukończeniu. Pojawił się sprzęt rozściełający asfalt 

Wjazd od strony zachodniej. Po prawej widać odseparowany chodnik dla pieszych

Równość cieszy. Mniej jednak brak zamontowania oświetlenia na tym fragmencie. 

Ciężki sprzęt dowożący materiał na drugą warstwę asfaktu

Rozściełacz asfaltu w pracy

{hb}