Jest już gotowa droga dla rowerów w ul. Traktorowej. Pozwoli ona na połączenie Teofilowa w system rowerowy

Droga dla rowerów po zachodniej stronie ul. Traktorowej pozwoli mieszkańcom Teofilowa na jazdę rowerem po separowanej drodze od ul. Aleksadrowskiej przez ul. Grabieniec, ul. Rojną aż po ul. Klaretyńską, którą swobodnie można dostać się dalej w stronę centrum.

Plusy:
+ całość drogi jest równa
+ niewyczuwalne krawężniki
+ połączenie istniejących na Teofilowe dróg rowerowych

Minusy:
- przejazd i skręt przy ul. Aleksadrowskiej pod kątem prostym
- przejazd przy ul. Łanowej w dość nieczytelny sposób
- końcówka przy ul. Judyma zmusza rowerzystę do zatrzymania się, aby włączył się do ruchu