Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił przetarg na przebudowę ul. Traktorowej pomiędzy Aleksandrowską a Rojną. Oto projekt tej przebudowy

TraktorowaPogladOgłoszony przetarg trwa do 8 czerwca 2020.  Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2020.

Na początku roku publikowaliśmy (kliknij) już wstępny projekt, który jak widać uległ modyfikacjom.

Traktorowa projekt 21

Traktorowa projekt 22

Traktorowa projekt 23

Korekta względem pierwotnego planu zaszła na samym skrzyżowaniu z ul. Łanową. Wprowadzono lepszy wjazd i wyjazd od strony wschodniej. 

Traktorowa projekt 24

Pomiędzy skrzyżowaniem z Łanową a Wszędyrównego zbudowany zostanie asfaltowy ciąg pieszo-rowerowy szerokości 3 metrów. 

Traktorowa projekt 25

Droga dla rowerów zostanie dociągnięta do istniejące przy rondzie na skrzyżowaniu z Rojną.

Traktorowa projekt 25

 

Rozbudowa ul. Traktorowej w Łodzi na odcinku od ul. Rojnej do ul. Aleksandrowskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Łanową oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami