Nie raz powtarzany jest slogan, że "w Łodzi przy każdej dużej inwestycji drogowej powstają drogi dla rowerów". Niestety, z niezrozumiałych powodów przy tej kompletnie nie pomyślano o bezpieczeństwie ruchu rowerzystów

Ulica Tomaszowska była do niedawna mała i zapomnianą ulicą, dogodnym skrótem dla jadących z Widzewa w kierunku Chojen. Jednak od pewnego czasu jest areną ogromnych inwestycji prywatnego przedsiębiorcy, który postanowił zlokalizować tutaj ogromne magazyny. 

Powyższa mapa pokazuje układ drogowy jeszcze sprzed omawianej rewolucji.  

W tym rejonie Panattoni Europe, od maja 2017 roku realizuje największy w Europie kompleks logistyczny - Central European Logistics Hub o planowanej powierzchni 600 000 m kw. (dla porównania CH Manufaktura ma powierzchnię najmu brutto: 110 000 m2). Obecnie w ramach inwestycji wybudowanych zostało 250 000 m2, a kolejne 160 000 m2 jest w realizacji. Dzięki Hubowi powstaje Nowa Dzielnica Przemysłowa Łodzi z potencjalnymi 7 tys. miejsc pracy

Nowa dzielnica do niedawna nie miała swojej nazwy. W marcu 2019 roku na sesji rady miejskiej została nazwana „Jędrzejowem Przemysłowym”. 
lodz bsh hub 2018 10 8113 2

Można tylko przypuszczać ile samochodów ciężarowych będzie przewijać się po okolicy, zwłaszcza że pobliska al. Ofiar Teorroryzmy prowadzi wprost do węzła na autostradzie A1, a w przyszłości na południu dojdzie tzw "trasa górna etap III". Te warunki sprawiły, że podobnych magazynów w okolicy będzie powstawać więcej. 
trasa gorna III

Przejdźmy jednak do samej ul. Tomaszowskiej. Inwestycję Zarząd Inwestycji Miejskich prowadzi wspólnie z Łódzką Spółką Infrastrukturalną. ŁSI ma za zadanie zbudować kanalizację sanitarnej na ul. Tomaszowskiej od al. Ofiar Terroryzmu 11 Września do ul. Jędrzejowskiej. Prace drogowe mają kosztować ok. 13 mln zł. Część ŁSI – 10 mln zł. 

Po najechaniu myszą na poniższą fotografię pojawi się żółta linia oznaczająca al. Ofiar Terroryzmu ukończona w 2007 roku.
Tomaszowska 1Tam też znajduje się droga dla rowerów, która znika kilka metrów przed rondem na skrzyżowaniu z ul. Tomaszowską. 

Tomaszowska 2

Od wielu lat czeka ona na dokończenie i na umożliwienie bezpiecznej jazdy rowerem w którymkolwiek kierunku. 

Niestety, przy planowaniu ul. Tomaszowskiej urzędnicy za to odpowiedzialni najwyraźniej nie chcieli pomyśleć o niczym innym jak rozbudowa jezdni do parametrów 2x2. Przekrój ten jest jak najbardziej zrozumiały jeśli weźmiemy pod uwagę jaki planowany jest tutaj ruch pojazdów ciężarowych Tylko czemu samo to nie stanowiło argumentu za koniecznością budowania separowanej drogi dla rowerów? W takim miejscu? W przetargu z początku 2018 roku (kliknij), możemy za to przeczytać, że ZDiT wydał opinię pozytywną "pomimo niezgodności z uchwałą rady miejskiej"! 

Tomaszowska opinia ZDiT

Jaki jest tego efekt? Że powstaje takie oto monstrum drogowe, obok którego powstają chodniki po obu stronach (być może spodziewano się ogromnego ruchu mieszego na tej ulicy w kierunku... północnym), ale nie przewidziano już separowanej drogi dla rowerów
Tomaszowska projektWspomniane chodniki będą miały miejscami po 4 metry szerokości. To tyle, ile droga dla rowerów i chodnik mają wspólnie szerokości przy większości ulic w Łodzi. Natomiast w innych miejscach chodniki zrobiono już na 2,2m czyli o 30 centymetrów za wąskie aby móc wykonać je z asfaltu i wykonać ciągi pieszo-rowerowe (jeśli przyjąć, że obok nie było wolnej przestrzeni a trawniki miały pozostać nienaruszone). Ustawowo taki ciąg winien mieć minimum 250 cm szerokości. 
Tomaszowska projekt zoom

W tych okolicznościach śmiesznym wydaje się fakt, że na prostopadłej ul. Jędrzejowskiej prowadzącej do magazynów, zaplanowano i zbudowano drogi dla rowerów. Tak jakby prywatny inwestor jednak założył, że choć część z 7 tysięcy pracowników, może przyjechać do pracy rowerem. 
Jedrzejowska 2

Trudno znaleźć jakieś sensowne wytłumaczenie i usprawiedliwienie dla urzędników podejmujących te decyzje. Jedyne czym mogą się bronić, to strategia rozwoju dróg dla rowerów z 2014 roku. Nie zakładała ona bowiem żadnej drogi w tym miejscu. Niemniej podczas jej sporządzania, nikt nie wiedział o planowanych inwestycjach magazynowych na kilka tysięcy pracowników. 
Tomaszowska strategia

{hb}