O trwającej budowie prywatnego inwestora informowaliśmy już w zeszłym roku. Teraz można już zobaczyć jak wygląda ponad 1,5 km nowej drogi która nie ma połączenia z systemem pozostałych tras rowerowych

W sierpniu 2019 informowaliśmy (kliknij) że przy budowanym centrum logistycznym powstaje droga dla rowerów, która nie ma żadnego dojazdu. Na miejsce zabraliśmy radnych z komisji transportu aby naocznie przekonali się jak bezmyślnie przebudowano ul. Tomaszowską. Niestety, stan nie uległ poprawie, a sytuacja wydaje się absurdalna. Bo nowy odcinek drogi rowerowej mającej w sumie ponad 1500 metrów długości, w żaden sposób nie łączy się z istniejącą siecią tras rowerowych. 

Całość nowej drogi nanieśliśmy już na naszą mapę (kliknij), na której doskonale widać oderwanie od systemu tras w Łodzi. 
Jedrzejowska mapa

Oto nowe rondo jakie powstało u zbiegu ul. Tomaszowskiej i Jędrzejowskiej. W dalszym planie widać al. Ofiar Terroryzmu 11 Września wzdłuż której od 2007 roku istnieje droga dla rowerów. Niestety, nie ma ona żadnego połączenia z tą, która właśnie powstała.

Tomaszowska rondo

Projektanci samego ronda najwyraźniej bardziej zwracali uwagę na estetykę niż na zapewnienie bezpiecznego połączenia rowerowego wzdłuż ulicy (1x4 pasy) po której planowano wzmożony ruch pojazdów ciężarowych. 

Tomaszowska rondo estetyka

Sama ul. Tomaszowska jest szeroka, ma po 2 pasy ruchu w każdą stronę, po obu stronach są chodniki. Jednak nie przewidziano tam miejsca na drogę dla rowerów.

Tomaszowska szeroka

Zaś rondo na którym kończy się al. Ofiar Terroryzmu 11 Września i ruch wpada w ul. Tomaszowską, pozostaje z takim dziwacznym zakończeniem drogi dla rowerów (widoczną w lewym dolnym rogu).

Ofiar rondo

Od ul. Tomaszowskiej (od wspomnianego wyżej ronda) rozpoczyna się ul. Jędrzejowska, wzdłuż której wybudowano drogę dla rowerów. Jej początek jak widać, nie jest jeszcze ukończony, co nie przeszkodziło postawić znaków nakazu (droga dla rowerów) pomimo że nie ma fizycznej możliwości dostania się na nią. 

Jedrzejowska nieukonczona

Dalej w połowie ul. Jędrzejowskiej zbudowano rondo obok którego przebiega droga dla rowerów wraz z przejazdami. 

Jedrzejowska nowe rondo

Samo rondo, jak i nawet odchodząca na południe ulica, są bez nazwy. Nawet jest zawieszona pusta tablica (najedź myszką na poniższą fotografię).

Jedrzejowska rondo bez nazwy

Tutaj rozpoczyna się odnoga wzdłuż ul. bez nazwy. wzdłuż której także zbudowano drogę dla rowerów z przejazdami. 

Jedrzejowska bez nazwy

Od wspomnianego ronda na ul. Jędrzejowskiej w kierunku zachodnim, zbudowano kolejny odcinek jezdni obok której także zbudowano asfaltową drogę dla rowerów. Ten fragment nie jest jeszcze ukończony i brakuje wylania drugiej warstwy bitumicznej na drodze rowerowej. 

Jedrzejowska zachod

Niestety, biegnie ona właściwie donikąd i wchodzi w plac manewrowy do zawracania pojazdów. Dalej na zachód wiedzie stara gruntowa droga biegnąca przez rzekę Olechówkę. 

Jedrzejowska koniec

 Być może kiedyś w przyszłości zostanie ona wydłużona aż do ul. Kurczaki. 

{hb}