ul. Źródłowa na połączeniu parku Helenów z parkiem Ocalałych

Zaprojektowano przejazd rowerowy o szerokości 2,5m pokryty masą plastyczną chemoutwardzalną w kolorze czerwonym na połączeniu 2 tras rowerowych. Ze względu na ograniczoną widoczność w celu spowolnienia nadjeżdżających aut zaprojektowano wyniesie projektowanego przejazdu oraz istniejącego przejścia dla pieszych do poziomu chodnika to jest o 10 cm w górę. Wody odpadowe będą odprowadzane powierzchniowo do istniejącej kratek ściekowej za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych nawierzchni. Wzdłuż krawężnika na całej szerokości wyniesienia zastosowano odwodnienie liniowe typu ACO odwodnienie liniowe z rusztem kratowym ze stali ocynkowanej klasy C250, wymiar korytka 160mm x 160mm x 50mm, mające na celu sprawne doprowadzenie wody do istniejącej kratki ściekowej. Ze względu na wyniesienie przejścia przewidziano wyregulowanie wpustu kanalizacji deszczowej to jest wyniesienie kratki do poziomu wyniesienia. Prace częściowo będą przebiegać na terenie parku Helenów, wpisanego do rejestru zabytków.

(powiększ)

13 grudnia 2013 
Zniknęły znaki mówiące o "drodze dla rowerów", zniknęły znaki informujące o przejeździe rowerowym... 

15 listopada 2013
Asfalt na jezdni został wyniesiony, może dzięki temu samochody będą tutaj nieco zwalniać? 
Zamiast informacji o przejeździe rowerowym ustawiono znaki... 

znak C-13: droga dla rowerów, który nakazuje kierującemu rowerem jednośladowym jazdę drogą dla rowerów. Ale jaką drogę rowerową, na jedni? 

20 października 2013