Przejazd rowerowy ma służyć połączeniu jednej strony osiedla z drugą stroną ulicy po której biegnie droga rowerowa. Dodatkowo wylotem przejazdu jest ul. Stefana, którą można kontynuować jazdę

Projektuje się wykonanie po zachodniej stronie ul. Zgierskiej drogi rowerowej z nawierzchnią bitumiczną oraz chodników z kostki betonowej koloru szarego. W miejscu istniejących przejść dla pieszych przez ul. Zgierską przewidziano przejazd rowerowy z przejściem dla pieszych. 
Długość odcinka dowiązań: ok. 34 m

(powiększ)

19 grudnia 2013 
Widok od strony południowej na przejazd przez ul. Kominiarską (zachodnia część obszaru projektowego) 

Widać wszystkie poprzednie ślady przejazdu. Niestety, ten wcale nie jest optymalny... 

Brakuje wymalowanego przejazdu, ale jest już podpórka, sygnalizacja świetlna i znaki pionowe.
Tu także obowiązuje zasada prawej ręki - rowerzysta nadjeżdżający z prawej strony ma pierwszeństwo.

Widok od strony ul. Stefana - łagodny najazd do przejazdu rowerowego 

Aż nadto rzuca się w oczy brak w tym miejscu chodnika - piesi będą chodzili po drodze dla rowerów. Niestety, teren prywatny 


18 listopada 2013 
Widać postęp po zachodniej stronie - na przejeździe z ul. Adwokacką 


Widać też ślad przyszłego przejazdu przez ul. Zgierską 

22 października 2013