Przejazd rowerowy łączący osiedle Radogoszcz Zachód z drogą rowerową biegnącą wzdłuż al. Włókniarzy 

al. Włókniarzy przy ul. 11 Listopada: 
Zaprojektowano włączenie drogi rowerowej w ciągu alei Włókniarzy w ul. 11 Listopada za pomocą dwóch przejazdów rowerowych o szerokości 2,5m, pokrytych masą plastyczną chemoutwardzalną w kolorze czerwonym biegnących równolegle do istniejących przejść dla pieszych oraz dwóch odcinków dróg rowerowych o nawierzchni z betonu asfaltowego, szerokości 2,5 oraz łącznej długości 35m.
Celem poprawy bezpieczeństwa rowerzystów oraz pieszych zastosowano azyle na istniejących obszar wydzielonych z ruchu;

(powiększ)

29 października 2013

21 października 2013
Pojawił się już asfalt, lecz cały czas brakuje oznakowania poziomego i pionowego. 
14 października 2013