Przejazd rowerowy, który połączy dwa odcinki drogi rowerowej. Przy okazji udało się zmienić profil skrętu i tym samym przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu. 

ul. Transmisyjna przy ul. Rokicińskiej
Zaprojektowano przejazd rowerowy o szerokości 2,5m pokryty masą plastyczną chemoutwardzalną w kolorze czerwonym. W celu poprawy bezpieczeństwa zmieniono geometrię wlotu ul. Transmisyjnej zmniejszając promienie skrętu do 8 m oraz kanalizując ruch azylem separującym. Dla zapewnienia widoczności zamontowano lustro; 
Obszar uzyskany ze zmniejszenia promienia wyokrąglenia krawędzi przeznaczono pod ciąg pieszorowerowy oraz trawnik. W tym celu należy usunąć wierzchnią warstwę nawierzchni. Na istniejącej podbudowie, po wcześniejszej ocenie jej stanu, można wykonać nawierzchnię ciągu pieszorowerowego.

(powiększ)

26 października 2013