Skrzyżowanie al. Mickiewicza z ul. Łąkową - połączenie drogi rowerowej po południowej stronie al. Mickiewicza z planowanymi pasami w ul. Łąkowej i projektowaną drogą rowerową po północnej stronie al. Mickiewicza 

Rozwiązanie projektowe przewiduje połączenie projektowanych po południowej i północnej stronie dróg rowerowych. Po południowej stronie przewidziano adaptację istniejącej pochylni w sąsiedztwie schodów. Zaprojektowano przejazd rowerowy przez łącznicę al. Mickiewicza z ul. Stefana Żeromskiego. Na istniejącym obiekcie mostowym w ciągu ul. Łąkowej, na chodniku wydzielono drogę rowerową szer. 2.0 m za pomocą oznakowania poziomego i wymalowania koloru czerwonego. Przed obiektem przewidziano odcinek dowiązania w postaci ciągu pieszo-rowerowego o funkcjach rozdzielonych za pomocą kolorystyki. Za obiektem (po północnej stronie) projektuje się ciąg pieszo-rowerowy z bitumiczną drogą rowerową i chodnikiem z kostki betonowej oddzielone separacją. 
Po północnej stronie al. Mickiewicza przewiduje się dowiązanie do odcinków projektowanych przez Polską Inżynierię Sp. z o.o.. Po stronie zachodniej dowiązanie przewidziano już w sąsiedztwie projektowanego przejazdu rowerowego. Po stronie wschodniej przewiduje się wykonanie odcinka dojazdowego do zjazdu na teren Szpitala WAM wraz z przejazdem rowerowym przez ul. Łąkową. 
Długość odcinka dowiązań: ok. 115 m

(powiększ)

 

30 grudnia 2013 
Można uznać, że przejazd jest gotowy. Oczywiście na wiosnę oczekujemy spełnienia obietnicy ZDiTu i wymalowania przejazdów kolorem czerwonym 

Ostrożnie! Tutaj samochodu skręcając jadą z dużymi prędkościami. 

Nie wszędzie stanęły podpórki 

Przejazd jest nowy, ale bez trudu można spotkać jeżdżących po nim rowerzystów 

Wjazd do parku także ukończony 

21 grudnia 2013
Są znaki pionowe, jest działająca sygnalizacja świetlna. Brakuje tylko malowania 

12 grudnia 2013 
Uruchomiono sygnalizację świetlną. Jednak ciągle brakuje znaków pionowych jak i poziomych. Ten fragment jezdni jest zamknięty dla ruchu... ale jak widać są kierowcy nie rozumiejący znaków drogowych i rozjeżdżają drogę dla rowerów 

15 listopada 2013
Jest już wyasfaltowany zjazd z parku 


Połączenie na wiadukcie 

Liczymy, że ten szeroki prawoskręt (dla samochodów) zostanie nieco wyprofilowany. Tutaj brakuje sygnalizacji świetlnej, a kierowcy z jednego pasa nagle mają trzy. Wątpliwe czy wszyscy będą szanować pierwszeństwo rowerzystów na przjeździe


No i podłączenie pod przyszłą drogę rowerową po północnej stronie al. Mickiewicza (póki co w tym miejscu tylko ciąg pieszo-rowerowy)

9 listopada 2013 
Do czasu wybudowania dalszego ciągu drogi rowerowej, wjazd będzie dość utrudniony 

Nieciekawi będzie też wyglądał wyjazd w kierunku zachodnim 

Bardzo duże postępy widać na wjeździe do parku - łącznik z drogą rowerową 
7 listopada 2013
Rozpoczął się kolejny etap przebudowy. Tym razem na południowym odcinku - przejazd i wjazd do parku (podpięcie do rowerowej W-Z)

Miejmy nadzieję, że ten fragment pomiędzy ddr a zjazdem da się jakoś połączyć asfaltem 

31 października 2013
22 października 2013 

20 października 2013 
Widać też zarys fragmentu drogi rowerowej biegnącej po północnej stronie alei, w stronę szpitala WAM.

11 października 2013