Przejazd rowerowy który planowany był jako łącznik kampusu Uniwersytetu Łódzkiego z zachodnią częścią ul. Jaracza. Docelowo od tego miejsca na północ ma biec droga rowerowa po wschodniej stronie ul. Kopcińskiego. Aktualnie połączy ciągi pieszo-rowerowe będące po obu stronach ul. Kopcińskiego. 

Po stronie zachodniej przewiduje się wykonanie przejazdu rowerowego z przejściem dla pieszych przez ul. Jaracza z dowiązaniem od południa i północy do istniejących ciągów. Dodatkowo przewidziano łącznik z ul. Jaracza. Przez ul. Kopcińskiego w miejscu istniejących przejść dla pieszych przewiduje się wykonanie przejazdów rowerowych z przejściem dla pieszych. Po stronie wschodniej przewidziano na północy dowiązanie do projektu opracowywanego równolegle przez firmę KomProjekt, od południa włączenie w zjazd znajdujący się w śladzie ul. Jaracza. 
Długość odcinka dowiązań: ok. 56 m

(powiększ)

13 grudnia 2013
Sygnalizacją świetlna już uruchomiona, aczkolwiek brak znaków pionowych i poziomych 

11 listopada 2013
Czy te zakręty są aby zgodne z projektem? 

Odsunięcie przejścia dla pieszych na taką odległość od skrzyżowania, może przynieść nie za ciekawe efekty

10 listopada 2013

31 października 2013