Przejazd rowerowy przez ul. Julianowską obok przejścia dla pieszych na wysokości ul. Żarnowcowej ma połączyć to osiedle domków jednorodzinnych z drogą rowerową biegnącą po południowej stronie ul. Julianowskiej 

Stan projektowany przewiduje dowiązanie do istniejącej drogi rowerowej. Wykonanie na odcinku dowiązania oraz na drogi rowerowej z chodnikiem oddzielonych separacją. Po stronie północnej drogę rowerową planuje się wprowadzić w ul. Żarnowcową na wprost od przewidywanych przejazdów rowerowych. 
Długość odcinka dowiązań: ok. 24 m

(powiększ)

19 grudnia 2013
Sygnalizacja świetlna działa, znaki pionowe poustawiane. Brakuje tylko wymalowania przejazdu 

13 grudnia 2013 
Wszystko jest niemal ukończone. Cieszą łagodne łuki 

22 października 2013