Wysłużona i nierówna śmieszka rowerowa na Radogoszczu ma szansę być zmodernizowana. Właśnie ogłoszono przetarg na jej przebudowę do aktualnych standardów 

Kiedyś ta budowano śmieszki rowerowe, że były one wykonywane z kostki betonowej, nierównej i bez myślenia o dojazdach do niej. Droga ta to relikt przeszłości, który niebawem ma szanse odejść do lamusa! Kolor nawierzchni po jednej stronie skrzyżowania czerwony, po to aby za nim niczym się nie różnił od przestrzeni dla pieszych. 

SikorskiegoHelinskiego2021

Brak przejazdów na drugą stronę szerokiej (2 x 3 pasy) arterii, nawet w takich sytuacjach jak przy ul. Świtezianki, gdzie ulica jest zaślepiona a przez to ruch samochodów znikomy. To miejsce także ma się zmienić! 

SikorskiegoSwitezianki2021

Podobnie jest przy skrzyżowaniu z ul. Nastrojową... tu także zapomniano w przeszłości zbudować przejazd dla rowerów prowadzący do osiedla domków jednorodzinnych. 

SikorskiegoNastrojowa2021

O planach modernizacji al. Sikorskiego biegnącej pomiędzy Julianowem a Radogoszczem Wschodem mówi się od kilku lat. Nawet 5 lat temu ogłoszono przetarg na zaprojektowanie tego odcinka (kliknij). Trasa miała powstać razem z Łagiewnicką ale... uznano że trasa nie ma aż tak wysokiego priorytetu, do tego nakłady na infrastrukturę rowerową nie wystarczały plus sam dostarczony projekt był mocno dyskusyjny. 

Modernizację podzielono na dwie części, które mają być wykonane przez tego samego wykonawcę prac budowlanych. 

Sikorskiego plan 1  Sikorskiego plan 2

Nie prezentujemy dokumentacji projektowej przygotowanej 4 lata temu, bo nie chcemy wprowadzać szumu medialnego - gdzie ktoś pomyślałby że ma coś takiego powstać. Dlatego zamieścimy jedynie najważniejsze zmiany, jakie w PFU przetargu załączył zamawiający: 

 1. Na skrzyżowaniu al. Sikorskiego z ul. Bema/Łucji należy przewidzieć wybudowanie przejazdów przy obu istniejących przejściach dla pieszych tak aby osoby jadące w ul. Bema po przejechaniu skrzyżowania nie były zmuszane do włączania się do ruchu z przeciwnej strony (pod prąd) oraz aby osoby jadące od strony zachodniej i jadące w ul. Bema nie były zmuszane do oczekiwania pełnego cyklu świateł - raz na przejeździe przez Łucji, a potem kolejny raz przez Sikorskiego (mnożenie punktów kolizyjnych).
 2. Na skrzyżowaniu z ul. Nastrojową przewidzieć wybudowanie przejazdów przy obu istniejących przejściach dla pieszych, a także powiązanie obu z wjazdem w ulicę Gontyny, co pozwoli dobrze skomunikować z planowaną drogą dla rowerów spore osiedle domków jednorodzinnych.
 3. Należy przewidzieć wykonanie wlotów w jezdnię ul. Nastrojowej które ułatwią wjazd i zjazd z DDR jadącym w relacji na osiedle.
 4. Na odcinku od zjazdu do Castoramy do ciągu pieszo-rowerowego należy przewidzieć zachowanie ciągłości drogi rowerowej przy jezdni, natomiast chodnika odsuniętego od jezdni (za drogą rowerową). Jedynym miejscem gdzie chodnik powinien przeplatać się z drogą rowerową jest okolica przystanku autobusowego.
 5. Na odcinku od ul. Studzińskiego do ul. Nastrojowej należy przewidzieć rozdzielenie projektowanego ciągu pieszo-rowerowego na chodniki i drogę dla rowerów. Dopuszcza się ewentualne zawężenia przekroju w celu ochrony istniejących drzew.
 6. Na peronach przystankowych należy wykonać linię krawędziową z płytek żebrowanych również za polem wsiadania w stronę czoła peronu. Nie należy jej kończyć na polu wsiadania,
 7. W konstrukcji zjazdów należy zamienić kostkę betonową Holland na kostkę dwuteową samoklinującą o tej samej grubości,
 8. Należy zastosować znaki mini w zakresie oznakowania drogi rowerowej i wspólnego ciągu pieszo-rowerowego
 9. Na przystankach autobusowych należy przewidzieć wykonanie „bariero-siedzisk”
 10. Przy sygnalizacji świetlnej należy przewidzieć wykonanie podpórek dla rowerzystów.
 11. Należy przewidzieć wzdłuż projektowanego ciągu pieszego ustawienie ławek oraz koszy na śmieci.

Otwarcie ofert ma nastąpić 17 24 listopada (wydłużono termin), związanie umową miesiąc później. Wybrana firma będzie miała 12 miesięcy na przeprojektowanie i zbudowanie całego odcinka nowej drogi dla rowerów. 

AKTUALIZACJA

Sikorskiego otwarcie ofert 24XI

Złożone kwoty są dość wysokie. Pomimo przekraczonej zakładanej kwoty, ZIM jednak zdołał wyłonić wykonawcę za kwotę 5 680 527 zł. 
SikorskiegoWyborOferty 

{hb}