Rzpoczęła się budowa drogi dla rowerów wdłuż ul. Rzgowskiej. Najpierw wykonawca rozpoczął budowę na fragmencie łączącym Chojny z granica miasta z gminą Rzgów

Widok na północ po zjeździe z DDRki z Trasy Górna na ul.Rzgowską

Widok w stronę południową, tam DDRka będzie łączyć się z TG

Zerwana cienka warstwa asfaltu.

Droga w okolicy krańcówki autobusowej.

Widok w kierunku południowym

Jeszcze nie wszystko zostało zerwane, widzimy chodnik przy CZMP

Studnie telekomunikacyjne przygotowane do zamontowania, wjazd do szpitala nadal czynny.

Widok w przeciwną stronę.

Płyty (w fatalnym stanie) nie są jeszcze zerwane.

Tam gdzie był asfalt teraz już go nie ma.

Pozostałości poprzedniej warstwy asfaltu

Na wysokości ul. Józefów.

Bliżej Paradnej widzimy wkopane instalacje.

Ciekawostką jest przystanek autobusowy

Do którego prowadzi wąski chodnik (obrzeże), pieszym nie zapewniono bezpiecznego dojścia na przystanek.

Studnie gotowe do montażu, Odcinek od przystanku do mostka nie jest jeszcze ruszony.

Za mostkiem widać już prace, w terenie zielonym.

Zdjęto część chodnika

Stare płyty prawdopodobnie zostaną ponownie wykorzystane.

Przy Stawach Jana

Ostatni kawałek budowanej DDRki.

Widok w stronę południową. Skrzyżowanie z Kosynierów Gdyńskich.

{ks}