Droga dla rowerów wzdłuż ul. Rzgowskiej to bardzo ważny i wyczekiwany szklak rowerowy, zwłaszcza przez mieszkańców Chojen. Ma połączyć skrzyżowanie przy "białym kościele" z trasą Górną. 

Infografika radnego Adama Wieczorka

Mapa przebiegu trasy Przebieg trasy na ortofotomapie

10 sierpnia 2015 Rozpoczęcie prac na ul. Rzgowskiej Na konferencji prasowej ZDiT poinformował, że w poniedziałek 17 sierpnia rozpocznie się budowa odcinków drogi dla rowerów w ul. Rzgowskiej

25 maja 2015 Ogłoszono przetarg "Zarząd Dróg i Transportu nareszcie po kilku przesunięciach terminu dokonał otwarcia kopert dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu na "Budowę dróg rowerowych wzdłuż ul. Rzgowskiej w Łodzi"

20 marca 2015 Nasze uwagi do projektu "Zarząd Dróg i Transportu ogłosił przetarg na wykonanie drogi dla rowerów w ul. Rzgowskiej. Już miesiąc temu wysłaliśmy szereg uwag do tego projektu. Oto one"