Zarząd Dróg i Transportu nareszcie po kilku przesunięciach terminu dokonał otwarcia kopert dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu na "Budowę dróg rowerowych wzdłuż ul. Rzgowskiej w Łodzi"

Przetarg składaja się z dwóch części:

  1. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Rzgowskiej na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Chóralnej
  2. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Rzgowskiej na odcinku od ul. Św. Wojciecha do Trasy Górnej

Przetarg na wykonanie został ogłoszony już kilka miesięcy temu, a koperty z ofertami otworzono 7.05.

Nr

Nazwa firmy i adres wykonawcy

Cena ofertowa brutto [PLN]

Część 1 -  ul. Rzgowska na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Chóralnej

Część 2 - ul.

Rzgowska na

odcinku od ul. Św.

Wojciecha do Trasy

Górnej

1

“DANAK Firma Budowlana Marciszewski, Zawadowscy” Sp. j.

ul. Piotrkowska 235/241 90-456 Łódź

1.228.643,70 PLN

1.474.616,25 PLN

2

Przedsiębiorstwo drogowe LAMBDAR Sp. z o.o.
ul. Dostawcza 6, 93-231 Łódź

917.868,34 PLN

1.181.306,10 PLN

3

SKANSKA S.A.
ul. Gen. J. Zajączka 9,
01-518 Warszawa

1.031.619,63 PLN

1.197.523,10 PLN

4

Konsorcjum Wykonawców:


1.LARKBUD Sp. z o.o. ul.Kaczeńcowa 6 m. 17

91-214 Łódź


2.Drogi i Ogrody Sp. z o.o. ul.Aleksandrowska 67/93

91-205 Łódź

X

1.199.250,00 PLN

5

KRAL Sp. z o.o.  ul. Skłodowskiej Curie 12/14 90-505 Łódź

875.129,49 PLN

1.295.321,61PLN

6

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

1.051.163,12 PLN

1.392.909,81 PLN

7

EUROVIA Polska S.A. Bielany Wrocławskie

971.421,17 PLN

1.239.848,61 PLN

Jedna z naszych propozycji - podłączenie rowerówki do dworca PKPKażdy z oferentów podał okres gwarancji jakości oraz rękojmi – 60 dni.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminach: część 1 i 2 – 180 dni od dnia przekazania terenu budowy. Kiedy rozpoczną się prace? Jeszcze nie wiadomo.

Warto zaznaczyć, że ZDiT miał przeznaczone na realizację tego zamówienia:

  1. Część 1 - 2.006.350,29 PLN
  2. Część 2 - 2.214.427,40 PLN

Także jeżeli Zamawiający wybierze najtańsze oferty, to na kolejną infrastrukturę zostanie do wykorzystania jeszcze 2.164.342,10 PLN

{ks}