W końcu ZDIT podpisał umowę na wybudowanie brakującego odcinka drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Rzgowskiej

Przechwytywanie

Odcinek ten, który w zeszłorocznym głosowaniu w budżecie obywatelskim zdobył ponad 2500 głósów, będzie łączył odcinek północny (od Paderewskiego - do Chóralnej) z południowym (od Kosynierów Gdyńskich do Trasy Górna)

11.08.2016 ZDiT wybrał wykonawcę brakującego odcinka DDRki wzdłuż Rzgowskiej. Do przetargu zgłosiło się 5 firm:

Nr oferty

Nazwa firma Wykonawcy składającego ofertę

Ilość punktów przyznana w kryterium „Cena”

Ilość punktów przyznana w kryterium „Okres gwarancji jakości i rękojmi”

Łączna ilość punktów przyznana ofercie

1

Zakład Remontowo-Drogowy Barbara Wiśniewska

73,71

20,00

93,71

2

STRABAG Sp. z o.o.

71,58

20,00

91,58

3

SKANSKA S.A.

80,00

20,00

100,00

4

Przedsiębiorstwo  „UNIDRO” S.A.

67,73

20,00

87,73

5

KRAL Sp. z o.o.

73,87

20,00

93,87

SKANSKA S.A zaoferowała cenę brutto 2 496 676,55 zł i to ta firma wybuduje ww odcinek drogi.

Miejmy nadzieję, że odcinek ten powstanie do końca roku - będziemy bacznie obserwować postępy prac.

{ks}