Zarząd Dróg i Transportu otworzył oferty dotyczące przetargu na wykonanie brakującego odcinnka drogi dla rowerów na ul. Rzgowskiej

ZDiT ogłosił przetarg na wykonanie prac budowlanych na odcinku od ul.Chóralnej do ul. Św. Wojciecha. Otwarcie ofert nastąpiło 19 lipca.

Przechwytywanie

Do przetargu stanęło 5 oferentów, bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zarezerwował na sfinansowanie inwestycji: 1.519.991,23 zł brutto

Ofert zostały żłożone na następujące kwoty:

  1. Zakład Remontowo-Drogowy Barbara Wiśniewska - 2 709 733,42
  2. STRABAG Sp. z o.o. - 2 790 313,08
  3. SKANSKA S.A. - 2 496 676,55
  4. Przedsiębiorstwo "UNIDRO" S.A. - 2 948 917,16
  5. KRAL Sp. z o.o. - 2 709 872,10

Najniższą kwotę zaoferowała SKANSKA, kwota ta jest i tak o 976 685,32 zł wyższa niż ZDiT planował przeznaczyć na tą inwestycję.

Plik z ofertami znajadziecie pod tym linkiem.

Jakie będą dalsze losy przetargu na ten brakujący odcinek DDRki na Chojnach? Liczymy, że wszystko zakończy się pozytywnie.

{ks}