Zarząd Dróg i Transportu ogłosił przetarg na wykonanie brakującego odcinnka drogi dla rowerów na ul. Rzgowskiej

ZDiT ogłosił przetarg na wykonanie prac budowlanych na odcinku od ul.Chóralnej do ul.Św.Wojciecha. Otwarcie ofert nastąpi 15 lipca.

Przechwytywanie

W zakresie zamówienia wyszczególniono:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Rzgowskiej na odcinku od ul. Chóralnej do ul. Św. Wojciecha.

2. Zadanie polega m.in. na:

  • budowie drogi rowerowej na odcinku od ul. Chóralnej do ul. Kurczaki (strona wschodnia), od ul. Strażackiej do ul. Św. Wojciecha (strona zachodnia) oraz ciągu pieszo-rowerowego na odcinku ul. Kurczaki - ul. Św. Wojciecha (strona wschodnia) wraz z korektami geometrii skrzyżowań, przebudową oświetlenia i sygnalizacji świetlnej
  • budowie chodników wzdłuż drogi rowerowej,
  • wykonaniu nowych nasadzeń

W projekcie uwzględniono nasze uwagi:

  • Skrzyżowanie ul. Rzgowskiej/Kurczaki/Strażackiej przejazdy dla rowerów po wszystkich bokach, z dociągnięciem do starego śladu ul. Rzgowskiej
  • Doraźne dopuszczenie jazdy po zachodniej stronie ul. Rzgowskiej za pomocą C-16/T-22
  • Wybudowanie przejazdu przez skrzyżowanie z ul. Kosynierów Gdyńskich

Z niecierpliwością czekamy na wybudowanie tego odcinka DDRki, który w końcu sprawi, że będzie można sprawnie poruszać się wzdłuż ul. Rzgowskiej. Ale także na podłączenie całości do systemu tras rowerowych w mieście poprzez wybudowanie rowerówki wzdłuż ul. Paderewskiego. 

{ks}