Zarząd Dróg i Transportu ogłosił przetarg na wykonawcę dokumentacji projektowej dla ul. Rydzowej (Teofilów) w ramach modernizacji której ma powstać droga dla rowerów

Zainteresowani przetargiem powinni zgłosić swoją ofertę do 17 marca 2015. Według przetargu gotowe projekty powinniśmy poznać do 10 czerwca 2015 roku.

Mapa przedstawiająca aktualny stan ul. Rydzowej na odcinku pomiędzy ul. Rojną a ul. Aleksandrowską
Jak czytamy w zamówieniu: Należy zaprojektować drogę rowerową po zachodniej stronie jezdni. Droga rowerowa musi być dowiązana do wybudowanej drogi rowerowej w ul. Rojnej. Dodatkowo należy zaprojektować przejazd rowerowy przez ul. Rydzową przy ul. Aleksandrowskiej.

Należy zaprojektować odseparowaną drogę rowerową o nawierzchni z betonu asfaltowego. Należy zaprojektować przejazdy rowerowe przez skrzyżowania ulic.
Należy zaprojektować przejazdy rowerowe w następujących lokalizacjach:

  • Aleksandrowskiej z Rydzową – przejazd przez ulicę Rydzową wraz z sygnalizacją świetlną.
  • Wici z Rydzową – przejazdy przez ul. Rydzową po dwóch stronach ulicy Wici oraz przejazd bitumiczny przez ulicę Wici po zachodniej stronie ul. Rydzowej.
  • Lnianej z Rydzową – przejazdy przez ul. Rydzową po dwóch stronach ulicy Lnianej oraz przejazdem przez ulicę Lnianą po wschodniej stronie ul. Rydzowej.
  • Przejazd przez ulicę Rydzową na wysokości Targowiska (za przystankiem autobusowym po zachodniej stronie jezdni).

Dodatkowo należy zaprojektować przejazdy rowerowe przez zjazdy indywidualne i wyjazdy z uliczek osiedlowych z zachowaniem ciągłości nawierzchni bitumicznej.

Wyniesione przejazdy i przejścia
Włączenie ulic o charakterze dróg osiedlowych, (wyjazdy z parkingów etc.) do ulicy Rydzowej należy projektować z kostki betonowej o uszlachetnionej nawierzchni. Należy przyjąć założenie, iż w obszarze takiego włączenia ulicy priorytet zostaje nadany osobom pieszym i cyklistom – obszar z kostki powinien zostać zaprojektowany jako wyniesiony do
poziomu chodnika i drogi rowerowej. Od strony najazdów należy zaprojektować rampy wymuszające zmniejszenie prędkości.

Nie dopuszcza się projektowania braku ciągłości nawierzchni drogi rowerowej. W przypadku projektowania przejazdu rowerowego przecinającego jezdnię przeznaczoną do ruchu pojazdów mechanicznych nie dopuszcza się projektowania
opornika wtopionego oddzielającego nawierzchnię jezdni od nawierzchni drogi rowerowej.
Lokalizacja ciągów pieszo-rowerowych zostanie wskazana na etapie opracowania organizacji ruchu.
Znaki drogowe należy zaprojektować jako małe.

Zjazdy należy projektować z uwzględnieniem wysokościowego dostosowania do chodników i dróg rowerowych, bez barier architektonicznych. Jako materiał nawierzchni zjazdów zaleca się zastosować kostkę betonową w opornikach/ obrzeżach betonowych.

A zielone światło włączy się
Do detekcji rowerów w obrębie przejazdów rowerowych zastosować detektory mikrofalowe oraz dodatkowo przyciski zgłoszeniowe (awaryjnie). 

Nawierzchnia 
Projektowana galanteria jest przewidziana jako betonowa i kamienna: chodniki należy zaprojektować z kostki betonowej o formacie 25x25x8 cm barwy jasnoszarej. 30 cm pas rozdziału pomiędzy wydzieloną drogą rowerową a chodnikiem należy zaprojektować z kostki granitowej łupanej o wymiarach 8x8x10 cm.