Od wielu miesięcy staraliśmy się dowiedzieć od Zarządu Inwestycji Miejskich, jak będzie wyglądała modernizacja całej Rydza-Śmigłego. Zapewniano że powstanie droga dla rowerów która zostanie powiązana istniejącymi i planowanymi trasami. A jak wygląda to naprawdę? 

Kilka miesięcy byliśmy zwodzeni - brak odpowiedzi na pisma, wymijające odpowiedzi, deklaracje że wszystko będzie dobrze. I to nawet na konferencjach prasowych w obecności dziennikarzy. Staraliśmy się spotkać z urzędnikami, aby jeszcze przed ogłoszeniem przetargu poddać ocenie planowane drogi dla rowerów, pisaliśmy pisma, prosiliśmy i... nic. W końcu ogłoszono przetarg i dopiero teraz wychodzi na jak dlaczego urzędnicy unikali spotkania, bo musieliby coś zmienić. Tylko teraz, przy wartej prawie 80 mln złotych inwestycji, na korekty może być już za późno! 

Oto co zafundowali nam urzędnicy. Pamiętajmy, że to przede wszystkim modernizacja torowiska tramwajowego, niemniej przy okazji poprawie ulegnie także nawierzchnia jezdni na całym odcinku mającym 1600 metrów. Z zapowiedzi dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich jednak wynikało, że pojawi się także droga dla rowerów i zostanie dowiązana do istniejących tras.

Oto dokumentacja projektowa jaką załączono do przetargu na wyłonienie wykonawcy

Rydzaplanorientacyjny

Na skrzyżowaniu z ul. Przybyszewskiego pojawią się przejazdy dla rowerów po wszystkich stronach - także po dotychczas brakujących po północnej i wschodniej stronie. Dalej aż do skrzyżowania z ul. Milionową po wschodniej stronie będzie nowa droga dla rowerów z nawierzchni asfaltowej. 
Niestety, nie pomyślano także o dowiązaniu drogi dla rowerów do zaślepionych ulic Wacława i Skierniewickiej. Tak niewiele potrzeba by było aby ułatwić poruszanie się tam rowerem - zaledwie po 2 metry bieżące drogi dla rowerów. 

Rysunek 1

Na samym skrzyżowaniu z ul. Milionową nie pomyślano o tych rowerzystach, którzy chcieliby z tej ulicy wjechać albo zjechać z drogi dla rowerów. Zafundowano skręty pod kątem ostrym.
 

Przy skrzyżowaniu z ul. Milionową pojawiają się przejazdy dla rowerów przez jezdnię. Obok, przy okazji modernizacji torów tramwajowych, jezdnia Rydza-Śmigłego zostanie poszerzona o kolejny czwarty pas ruchu - i to na obu jezdniach (obecnie istnieją tam po 3 pasy ruchu w jezdni). Zaś sama ul. Milionowa pozostanie bez jakiejkolwiek infrastruktury rowerowej, nawet nie pomyślano o pasach ruchu dla rowerów. 

Ciekawostką mówiącą o tym w jaki sposób do tej modernizacji podeszli projektanci wraz z urzędnikami, niechaj najdobitniej świadczą wizualizacje załączone do przetargu. Na drodze dla rowerów przebiegającej przez skrzyżowanie z ul. Milionową, widoczne są przejścia dla pieszych bez wyznaczonych przejazdów dla rowerów! Istniejącej drogi dla rowerów biegnącej po drugiej stronie jezdni, autor wizualizacji w ogóle nie uwzględnił. 

Milionowa01

   

Od skrzyżowania z ul. Milionową do skrzyżowania z ul. Tymienieckiego, droga dla rowerów będzie wykonana z asfaltu. 

 


Na kolejnym rysunku pojawia się wiadukt, który jest jednocześnie z planowaną od lat krzyżówką z bocznicą kolejową, o której wybudowanie zabiegamy od kilku lat (kliknij aby przeczytać w osobnym artykule).

W przetargu mamy załączone także wizualizacje wiaduktu, w którym grafik wykazał się wielką wrażliwością na pokazanie wolarów tego obiektu z punktu widzenia pasażera komunikacji zbiorowej (oraz rowerzysty), dla których rzekomo jest ta cała inwestycja. 

rydza obiekt mostowy dzien01  

rydza obiekt mostowy noc01 

Kończąc na północy na skrzyżowania marszałków z al. Piłsudskiego. Widać po wschodniej stronie istniejącą od kilku lat drogę dla rowerów. Po wschodniej (na dole), tam gdzie powstaje biurowiec z ogromnym parkingiem rowerowym, projektant nie przewidział w ogóle drogi dla rowerów. Zamiast tego będzie chodnik o nawierzchni asfaltowej. Ale tylko do skrzyżowania z ul. Zbiorczą, dalej na południe będzie droga dla rowerów.

 

AKTUALIZACJA 
Konferencja prasowa z 20 marca 2018 

19 sierpnia 2018 ma zacząć się modernizacja. 


{hb}