Trwają prace na rondzie Solidarności, gdzie wymieniono torowisko tramwajowe i skorygowano przebieg jezdni. Na początku sierpnia zapytaliśmy się czy będzie wyznaczony przejazd dla rowerów. Oto efekt

Od prawie 5 lat urzędnicy mają w swym posiadaniu gotową dokumentację projektową na zbudowanie dróg dla rowerów wzdłuż ul. Kopcińskiego i dociągnięcie jej za rondo Solidarności do istniejącej tam drogi dla rowerów wzdłuż al. Palki. Przez ten czas nie udało się ani zmodyfikować tego projektu, ani znaleźć finansów na jego realizację. Jest gdzież na półkach w urzędzie i czeka. 

Tymczasem w tym roku doszła do realizacji modernizacja torowiska na samym rondzie. Dokonano także korekt przebiegu jezdni po wschodniej stronie skrzyżowania. Kiedy prace się rozpoczęły wysłaliśmy w sierpniu 2017 pismo do Zarządu Dróg i Transportu z pytaniem, czy przy okazji trwających prac zostanie utworzony przejazd dla rowerów, który spoi dwa fragmenty ciągów pieszo-rowerowych. 

Na mapie przerywaną kreską oznakowane są planowane drogi dla rowerów, których dokumentacja projektowa od kilku lat czeka na realizację.

RS1 

Wskazaliśmy brakujące fragmenty do połączenia odcinka północnego z ciągiem pieszo-rowerowym na południu od ronda.
RS2 

Po kilku miesiącach dostrzec można, że nasze pismo odniosło zamierzony skutek. Gdyż w pierwotnym projekcie organizacji ruchu na rondzie, nie było zaplanowanej żadnej infrastruktury rowerowej. 

Zadbano także o zniwelowanie krawężników.

Niestety, na zachód ronda już nie utworzono przejazdów rowerowych

Z jednej strony cieszy fakt uwzględnienia naszej uwagi dotyczącej przejazdów. Dziwi jednak brak wiedzy wśród urzędników zamawiających modernizację skrzyżowania, że są tam planowane w przyszłości prace związane z drogami dla rowerów. Zachodzi bowiem ryzyko, że gdy w końcu dojdzie do budowy trans rowerowych, to będzie trzeva zrywać coś co teraz zostało ułożone na nowo. Mamy tylko nadzieję, że brak wykonania teraz przejazdów na zachód skrzyżowania, nie prognozuje kolejnych kilku lat na wykonanie "zamrożonych" projektów. 

{hb}