Według deklaracji Zarządu Inwestycji Miejskich oraz umowy podpisanej z firmą Strabag, droga dla rowerów i przejazdy przez skrzyżowanie ul. Pomorskiej i Kopcińskiego miały być gotowe do dzisiaj. Sprawdzamy!

Prace na rondzie Solidarności u zbiegu ul. Kopcińskiego, Pomorskiej, Palki, Uniwersyteckiej oraz Źródłowej, rozpoczęły się na początku lipca 2018. Zgodnie z warunkami przetargu, termin był od początku jasny:  

Budowa drogi rowerowej wraz z chodnikami i peronami przystankowymi dookoła ronda Solidarności wraz z połączeniem do ul. Jaracza

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie:
Dla części I: do 31.10.2018 r. od dnia podpisania Umowy. Terminem zakończenia zamówienia będzie data podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.

Sama firma Strabag także w ofercie zadeklarowała taki terminStrabag oferta

Zatem na wykonanie prac firma Strabag miała 121 dni kalendarzowych (4 miesiące!). 

Nasz przegląd zaczynamy od północy, gdzie istniejąca droga dla rowerów wzdłuż al. Palki, miała uzyskać ciągłość przez rondo Solidarności w kierunku południowym aż do skrzyżowania z ul. Jaracza. 

RSolidarnosci104Tutaj najstarsza droga dla rowerów przecina wjazd do stacji benzynowej (strona wschodnia)

RSolidarnosci115Istniejąca od dawna asfaltowa droga rowerowa kończyła się dotychczas na chodniku, teraz ba takie połączenie (strona zachodnia)

RSolidarnosci114

RSolidarnosci103Prace cały czas trwają (strona wschodnia)

RSolidarnosci113Tutaj będzie asfaltowy ciąg pieszo-rowerowy (strona zachodnia)

RSolidarnosci105Przy ul. Pomorskiej jeszcze nie ma drugie warstwy asfaltu (strona wschodnia)

RSolidarnosci101Rowerzyści już jeżdżą (strona wschodnia)

RSolidarnosci116Rowerzyści już jeżdżą (strona zachodnia)

RSolidarnosci102Kładzenie drugiej warstwy asfaltu to chyba nie są prace na ostatni dzień? (strona południowa)

RSolidarnosci112Tylu pracowników na raz na tej budowie, nie było chyba od początku robót (strona zachodnia)

RSolidarnosci106Barierki są w wielu miejscach (strona wschodnia)

RSolidarnosci111Prace obok peronu przystanku autobusowego także nie wyglądają na takie, które zostaną zakończone dzisiaj (strona zachodnia)

RSolidarnosci110Wjazdy do posesji także nie są skończone (strona zachodnia)

RSolidarnosci109Cieszy standard zachowania ciągłości nawierzchni drogi dla rowerów, także przez wjazdy do posesji (strona zachodnia)

RSolidarnosci107Skrzyżowanie z ul. Banacha (strona wschodnia)

 

Najdziwniejsza sytuacja na tej budowie - brakujący fragmentNajdziwniejsza sytuacja na tej budowie - brakujący fragment

RSolidarnosci108Ponoć Uniwersytet Łódzki nie chce drogi dla rowerów obok swojego budynku

RSolidarnosci117Co generuje duże problemy - oczekujący na zielone światło blokują możliwość przejścia (i przejazdu) tym poruszającym się wzdłuż ul. Kopcińskiego

 

Sami sobie odpowiedzcie, czy stan prac można uznać za zakończony? 

 

13 listopada 2018 

W związku z kończącą się budową dróg rowerowych wokół ronda Solidarności, do pracy przystąpili ogrodnicy. – Nasadzonych zostało tam 14 drzew. 6 jesionów wyniosłych oraz 8 lip drobnolistnych „Greenspire” – mówi Justyna Krakowiak, naczelnik wydziału architektury i zieleni w Zarządzie Inwestycji Miejskich. 
Na rondzie Solidarności oprócz drzew pojawiło się również kilka tysięcy bylin. W pasie rozdziału nasadzone zostały: perowskia łobodolistna „Blue spire” (4190 szt.) oraz miskant chiński „kleine fontane” (3953 szt.). 

Według słów przedstawiciela Zarządu Inwestycji Miejskich, w przyszłym roku mają być kontynuowane prace na odcinku pomiędzy ul. Narutowicza i Banacha. 

 . 

{hb}