Kiedy w 2018 roku budowano drogi dla rowerów wzdłuż ul. Kopcińskiego pomiędzy rondem Solidarności a ul. Jaracza, nie dokończono małego fragmentu po wschodniej stronie tuz obok budynków należących do Uniwersytetu Łódzkiego

Tłumaczono to wówczas tym, że UŁ prowadzi tam prace i trzeba dokonać ostatnich uzgodnień. Później był rok 2019 i zapowiedź dokończenia, następnie kolejna deklaracja. W połowie 2020 przypomnieliśmy się z prośbą o odpowiedź do Zarządu Inwestycji Miejskich. 

KopcinskiegoOdpZIM2020

W otrzymamyn piśmie dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich pragnie zapewnić, że w tym roku te 75 m zostanie w końcu dobudowane. 

A chodzi o dowiązanie drogi dla rowerów z istniejącym przejazdem dla rowerów przy skrzyżowaniu z ul. Jaracza. 

KopcinskiegoJaraczaDron

{hb}