24 października 2020

Rondo Solidarności

Kiedy w 2018 roku budowano drogi dla rowerów wzdłuż ul. Kopcińskiego pomiędzy rondem Solidarności a ul. Jaracza, nie dokończono małego fragmentu po wschodniej stronie tuz obok budynków należących do Uniwersytetu Łódzkiego

Niewielki fragment drogi dla rowerów, który miał powstać wraz z budową rowerówek dookoła ronda Solidarności, przez błędy w projekcie zostanie wykonany dopiero w 2020 roku, a nie jeszcze w tym jak zapowiadano

Podczas zeszłorocznych prac przy budowie dróg dla rowerów dookoła ronda Solidarności, zabrakło małego fragmentu wzdłuż ul. Kopcińskiego. W tym roku ma zostać to nadrobione

Według deklaracji Zarządu Inwestycji Miejskich oraz umowy podpisanej z firmą Strabag, droga dla rowerów i przejazdy przez skrzyżowanie ul. Pomorskiej i Kopcińskiego miały być gotowe do dzisiaj. Sprawdzamy!

Od dwóch miesięcy trwają prace nad zmodernizowaniem ronda Solidarności. Pojawią się przejazdy dla rowerów i sygnalizacja. Jak na dwa miesiące, postęp prac raczej nie robi pozytywnego wrażenia

Rozpoczyna się modernizacja ronda Solidarności, pojawią się nowe fragmenty dróg dla rowerów i przejazdy ułatwiające przekroczenie skrzyżowania. Prace te będą okazją do przeprowadzenia modernizacji sieci podziemnej, a to niestety spowoduje czasowe trudności w poruszaniu się na jezdni 

Trwają prace na rondzie Solidarności, gdzie wymieniono torowisko tramwajowe i skorygowano przebieg jezdni. Na początku sierpnia zapytaliśmy się czy będzie wyznaczony przejazd dla rowerów. Oto efekt