Najpierw w 2018 roku wygrał projekt w budżecie obywatelskim, potem z funduszy na pas ruchu dla rowerów zbudowano fragment drogi dla rowerów, teraz powstaje reszta. Ale to cały czas jest substytut drogi dla rowerów

Mowa jest o odcinku ulicy Przybyszewskiego pomiędzy rondem Sybiraków a skrzyżowaniem z ul. Augustów. Najpierw w 2018 roku łodzianie w głosowaniu budżetu obywatelskiego wybrali namalowanie pasów ruchu dla rowerów. Potem dzięki wielu staraniom urzędników z Biura Inżyniera Miasta UMŁ, projekt był cały czas torpedowany. W efekcie czego zamiast połączenia rowerowego obu skrzyżowań (Puszkina i Augustów) zbudowano separowane drogi dla rowerów po obu stronach. I przy tak szerokiej arterii brzmi to całkiem sensownie gdyby nie fakt, że z całego dystansu 1000 metrów, zbudowano drogi dla rowerów na odległości ledwie 175 metrów. 

Jednak projektu nie zarzucono, bo wnioskodawca nie dał za wygraną dopominając się realizacji tego co zostało wybrane przez mieszkańców w głosowaniu budżetu obywatelskiego. Już za początku 2021 roku przedstawiono nowy projekt organizacji ruchu. Znowu hamulcowymi byli urzędnicy Biura Inżyniera Miasta, którzy z jednej strony nie potrafili zaproponować żadnego rozwiązania, a z drugiej podważali każdą propozycję wnioskodawcy lub Zarządu Dróg i Transportu. W między czasie przeprowadzono nawet badania natężenia ruchu chcąc uzyskać odpowiedź, czy dotychczasowe 3 pasy ruchu w każdą stronę są tam w ogóle potrzebne dla występującego tam natężenia ruchu samochodów. Wyniki były zaskakujące - natężenie ruchu nawet w godzinach szczytu jest takie, że wystarczyłby nawet jeden pas ruchu. 

Przybyszewskiego malowanie pasa 1

 

Mamy listopad 2021 i nastąpiła realizacja. Na jezdni północnej (w kierunku centrum miasta i ronda Sybiraków) z trzech pasów pozostaną dwa do jazdy ogólnej oraz pas ruchu dla rowerów.

Przybyszewskiego malowanie pasa 2

Natomiast na jezdni południowej (w stronę Olechowa) z trzech pasów pozostanie jeden do jazdy ogólnej, jeden buspas oraz pas ruchu dla rowerów. Poprawi to także bezpieczeństwo pieszych na przejściu do przystanku autobusowego na wysokości ul. Czajkowskiego. Przybyszewskiego malowanie pasa 4

Od ronda Sybiraków do ul. Czajkowskiego

Przybyszewskiego projekt 1

Od ulicy Czajkowskiego do ul. Augustów 

Przybyszewskiego projekt 2

Czy to rozwiązanie jest optymalne? Czy nie powinna powstać tam separowana droga dla rowerów? Jasne że powinna, miejsca po północnej stronie jezdni jest całkiem sporo. Tyle że przez ostatnie kilka lat jej nie tylko nie zbudowano, nie rozpoczęto nawet prac projektowych. Zatem nawet gdyby zapadła teraz decyzja o jej budowie, pojechać nią możnaby było pewnie za dwa lata. Do tego czasu pasy ruchu dla rowerów mogą podnieść bezpieczeństwo poruszających się ta ulicą osób na rowerach. 

{hb}