ZIM ogłosił przetarg na modernizację wiaduktów w śladzie ul. Przybyszewskiego. Przy okazji na światło dzienne wyszły plany budowy dróg dla rowerów

Ze względu na fatalny stan techniczny obiekty będą musiały zostać zburzone i wybudowane od nowa. Zadanie obejmuje także przebudowę fragmentu ulicy nieprzylegającego do wiaduktów. Zarząd Inwestycji Miejskich właśnie ogłosił przetarg.  

Niciarniana Przybyszewskiego

Rzecz jasna droga dla rowerów jest w tym przypadku jedynie infrastrukturą towarzyszącą, ale warto dostrzec jej walory. 
+ Zostanie ujednolicona nawierzchnia przed i na wiadukcie
+ Będzie ciągłość drogi bo powstaną przejazdy dla rowerów 
+ Zostanie połączona droga dla rowerów w ul. Niciarnianej z obiema stronami ul. Przybyszewskiego 

Są niestety także mankamenty 
- Pomimo że cały wiadukt zaprojektowano jako węzeł łączący komunikację zbiorową (w tym kolejową - "Łódź Zarzew") i zaprojektowano parking dla aut, to nie pomyślano o zbudowaniu parkingu rowerowego 
- Projekt nie uwzględnia remontu najgorszego rowerowego odcinka w stronę ul. Lodowej (kliknij)

Przybyszewskiego wiadukt projekt legenda

Przybyszewskiego wiadukt projekt 1Przybyszewskiego wiadukt projekt 2
Przybyszewskiego wiadukt projekt 3Przybyszewskiego wiadukt projekt 4

{hb}