W minionym roku mieszkańcy wybrali w głosowaniu budżetu obywatelskiego budowę przejazdu dla rowerów. Za drugim razem przetarg wyłonił wykonawcę

 Mowa jest o dotychczasowym przejściu dla pieszych przy przystanku Przybyszewskiego/Zapadła 

Ma ono zostać rozbudowane tak, aby mogli z tej przeprawy korzystać także poruszający się rowerami. Takie rozwiązanie ułatwi jazdę rowerem w promieniu kilkuset metrów, gdyż najbliższy przejazd dla rowerów przez ul. Przybyszewskiego znajduje się przy skrzyżowaniu z ul. Nurta-Kaszyńskiego (na następnym za na wschód przystanku tramwajowym). 

W zeszłorocznym głosowaniu budżetu obywatelskiego wniosek ten uzyskał odpowiednie poparcie. 
W019ZA wybrany W pierwszym przetargu niestety nie zdołano wyłonić wykonawcy gdyż wszystkie przekraczały założony budżet 170 tysięcy. Jedna osiągnęła kwotę 389 tysięcy, zaś druga  367 tysięcy złotych. W kolejnym przetargu ZIM miał już założone odpowiednie środki. Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 3 złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie: 1. KONMAG DOBRZYŃSKA ROBOTY BUDOWLANE SPÓŁKA JAWNA ul. Piotrkowska 173 lok. 501, 90-447 Łódź 2. LARKBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Piotrkowska 173 lok. 500, 90-447 Łódź - za cenę ofertową brutto 366 959,98 zł
Czas realizacji 5 miesięcy. 

Przybyszewskiego Zapadla lokalizacja inwestycji

Zakres robót obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, rozbiórka fragmentów istniejącego chodnika, wykonanie nawierzchni bitumicznej, przebudowę przejścia dla pieszych i wykonanie zintegrowanego przejścia dla pieszych z przejazdem rowerowym, dostosowanie istniejącego chodnika do ruchu rowerów, dostosowanie sygnalizacji drogowej, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Należy zaprojektować i wykonać przejście dla pieszych wraz z przejazdemrowerowym przez ul. Przybyszewskiego, które powinno łączyć istniejącą drogę dlapieszych i rowerów po stronie południowej z istniejącym chodnikiem po stroniepółnocnej. Przejście dla pieszych i przejazd rowerowy należy wykonać jako zintegrowaneo łącznej szerokości równej szerokości istniejącego przejścia dla pieszych (6 m). Szerokość przejścia dla pieszych i szerokość przejazdu rowerowego wg Załącznika graficznego.
Przybyszewskiego Zapadla graniczny
Należy uwzględnić skorygowanie układu płytek wskaźnikowych po obu stronachprojektowanego przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów. W miejscu przejazdudla rowerów należy uwzględnić usunięcie istniejących płytek wskaźnikowych. Płytkisygnalizacyjne TGSI należy zaprojektować w osi przejścia dla pieszych. Należy uwzględnić wymianę fragmentów dojazdów do przejazdu dla rowerówz kostki betonowej na nawierzchnię bitumiczną.  Należy wykonać podpórki dla rowerów.

Uwagi dotyczące sygnalizacji: a) należy wymienić blendy w sygnalizatorach pieszych na wspólne pieszo-rowerowe, b) należy wymienić przyciski dla pieszych na przyciski z symbolem roweru po stronieprzejazdu,c) należy zamontować radary mikrofalowe dla rowerzystów po skrajnej stroniei doprowadzić do nich okablowanie lub zastosować przyciski z funkcją radaru pocałości przejazdu rowerowego, d) istniejący sterownik należy odpowiednio dostosować do nowego układu orazodpowiednio go zaprogramować, e) wymienić tabliczki informacyjne na "zgłoszenie automatyczne" po stronieprzejazdu rowerowego, wszystkie istniejące maszty oraz bramownice należyodmalować na kolor RAL 7016.