W zeszłym roku projekt ul. Przybyszewskiego wygrał w głosowaniu budżetu obywatelskiego. Tym samym powstaną tam pasy ruchu dla rowerów umożliwiające bezpieczniejsze poruszanie się rowerem. ZIM ogłosił przetarg! 

Po początkowych problemach z dopuszczeniem do głosowania (o którym pisaliśmy w osobnym artykule - kliknij), projekt ułatwienia jazdy rowerem po ul. Przybyszewskiego zyskał poparcie łodzian, a teraz Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił przetarg na wykonanie. 
ZIM ogłosił ponownie przetarg, otwarcie ofert ma nastąpić 06.05.2019 o godz 13:00

Przypomnijmy, chodzi o odcinek pomiędzy rondem Sybiraków a skrzyżowaniem z ul. Augustów. 

Na znaczącym fragmencie zmiana ma polegać na wyznaczeniu pasów ruchu dla rowerów w taki sposób, aby zapewnić bezpieczniejszą jazdę rowerem po tej szerokiej jezdni. 

Według przetargu, który ma obejmować zarówno zaprojektowanie jak i późniejszą budowę, docelowo cała realizacja będzie składać się z następujących części. 
plan sytuacyjny - zakres robót

W przetargu możemy wyczytać, że projekt który pierwotnie miał obejmować jedynie malowanie pasów ruchu dla rowerów, został obłożony dość licznymi obwarowaniami. Bardzo wiele miejsca poświęca się drzewom i ich ochronie, a nawet ich inwentaryzacji. To rzecz jasne bardzo słuszne, tylko na jedni gdzie mają być wymalowane pasy nie rośnie ani jedno drzewo. Podobnie jak na tym niewielkim fragmencie gdzie mają się pojawić drogi dla rowerów łączące pasy z istniejącymi rowerówkami. 1/3 opisu tego przetargu (15 z 44 stron) obejmuje zieleń i drzewa których tam nie ma. 

Jednak dziwić może coś jeszcze
W opisie przetargu wymieniono bardzo wiele przepisów, które ma spełnić wykonawca... Są wymienione wszystkie możliwe przepisy ogólnopolskie, ale także w zakresie dostępności inwestycji dla osób niepełnosprawnych projekt musi być wykonany zgodnie z Normą DIN 32984 oraz Zarządzeniem nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego Standardu Dostępności". Także słusznie! 
Brakuje* za to najważniejszego wymogu dla projektowania łódzkiej infrastruktury rowerowej - uwzględnienia istniejących od 2009 roku wytycznych do planowania, projektowania dróg rowerowych w Łodzi

 

*Po naszej interwencji, ZIM Łódź dodał do przetargu konieczny zapis. 

Coś co może niepokoić, to termin wykonania jaki zakładają urzędnicy: 
"Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody na realizację oraz wykonanie robót budowlanych w oparciu o zatwierdzony projekt: sześć miesięcy od dnia zawarcia umowy". 

 {hb}